times

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding in Nederland staat tweede op de ranglijst van meest volwassen crowdfunding markten van Europa, maar wat is crowdfunding precies? Er is niet veel transparantie in deze markt en bij veel mensen zijn er nog onduidelijkheden over crowdfunding. Dit artikel verteld kort over het ontstaan van crowdfunding, de definitie en de vier beschikbare soorten ervan.

Crowdfunding: de beginselen

Crowdfunding is gestart in het begin van de 21e eeuw in de Verenigde Staten, vooral in de muziek en creatieve industrie. Na 2009 kwam het vanuit de VS overwaaien naar landen zoals Ierland, Duitsland en de Verenigd Koninkrijk. In Nederland werden de eerste crowdfunding platformen in 2010 opgezet.

Crowdfunding: de betekenis

Crowdfunding betekent letterlijk: menigte financiering. Dit is een alternatieve financieringswijze waarbij vele investeerders (veelal particulieren) als ‘crowd’ een project financieren. Een project kan elke vorm hebben: van een boek of artiest tot een startup of bestaand bedrijf. Financiering voor nieuwe en kleine bedrijven gaat bij banken vaak lastig. Bij crowdfunding, waar geld voor elkaar beschikbaar gesteld kan worden zonder bank, worden deze bedrijven wél gefinancierd. De bank doet het vaak niet door het risico. Maar bij crowdfunding wordt het risico veelal gedeeld door vele verschillende investeerders die allen een klein deel op zich nemen.

Stel je bent ondernemer en hebt kapitaal nodig om de volgende stap te zetten. Dan is crowdfunding de ideale manier om dit voor elkaar te krijgen. Via een platform kan het plan, met bijbehorende crowdfundingpitch geplaatst worden waarna alle geïnteresseerden kunnen investeren. Als het gevraagde bedrag gehaald is wordt het uitgekeerd en kan jij (als ondernemer) beginnen met het uitwerken van je idee.

Crowdfunding: vier verschillende type's

Er zijn vier soorten crowdfunding: donatie, sponsoring, vreemd vermogen en eigen vermogen. Bij donatie crowdfunding wordt geen beloning uitgekeerd en gaat het vooral om een bepaald doel bereiken. Bijvoorbeeld het inzamelen van geld voor een operatie van een kind dat ernstig ziek is. Pledging crowdfunding is in de vorm waarbij de investeerder het product van de onderneming vast koopt, nog voordat deze ontwikkeld is. Met deze voorverkoop kan het bedrijf het product ontwikkelen, produceren en aan de investeerder leveren. Bij vreemd vermogen crowdfunding (debt) gaat het om een lening die met een rente terug betaald wordt. Deze vorm is hierboven beschreven en wordt aangeboden bij Investormatch. Als laatst is er de eigen vermogen crowdfunding (equity), waarbij een aandeel in het bedrijf verstrekt wordt, in de hoop deze in een later stadium voor een meerwaarde te verkopen.

Zoekt u als onderneming naar financiering voor uw bedrijf en heeft u interesse in crowdfunding? Investormatch helpt u graag verder bij deze zoektocht.

Direct financiering aanvragen