times

Venture capital

Venture capital is het geld dat geïnvesteerd wordt door een investeerder in een startend bedrijf. Een andere, Nederlandse benaming voor de term venture capital is durfkapitaal. Een investering in een jonge onderneming heeft namelijk een relatief hoog risicoprofiel ten opzichte van een investering in een bestaand bedrijf dat bijvoorbeeld al omzet draait.

Ondernemers met een nieuw, innovatief product of dienst moeten hun bedrijf vaak financieren met venture capital. Deze investeerders verwachten dat door hun investering het bedrijf flink groeit, waardoor het rendement van hun investering ook fors stijgt. Maar ze nemen ook het risico dat - om wat voor reden dan ook - hun investering nooit de beoogde opbrengst behaalt. ‘Hoog risico, hoog rendement’, is een veelgehoorde uitspraak in de wereld van venture capital.

Verschaffers van venture capital

Een ondernemer moet voor venture capital op zoek naar investeerders. Dit kan eventueel een informal investor, particulier venture capital of participatiemaatschappij zijn.

 • Venture capital van informal investor
  Voor het verkrijgen van venture capital kan een ondernemer een informal investor aan boord halen. Zo’n business angel is vaak een vermogende oud-ondernemer die door de (gedeeltelijke) verkoop van zijn bedrijf kapitaal beschikbaar heeft om te investeren in bijvoorbeeld start-ups. Deze investeerders worden mede-eigenaar door venture capital beschikbaar te stellen in ruil voor een gedeelte van de aandelen, vaak in samenhang met een achtergestelde lening.

 • Venture capital van particulier venture capital
  Onder een particulier venture capital wordt een super informal en family office verstaan. Iedere ondernemer kent wel een super informal van naam; het zijn zeer vermogende (en soms bekende) particulieren die ook in de Quote500 te vinden zijn. Deze rijke investeerders hebben meer venture capital dan een informal investor. Vaak hebben deze ondernemers, net als veel rijke ondernemersfamilies in Nederland, hun eigen investeringsmaatschappij opgezet.

  Deze zogenaamde family offices investeren bedragen vanaf twee miljoen euro in. Door het grote vermogen dat ze beheren hebben deze super informals weinig tijd voor begeleiding van de ondernemer. Om toch grip op de situatie te houden, eisen ze voor hun venture capital bij voorkeur een controlerend belang (vaak de meerderheid) in de onderneming.

 • Venture capital van participatiemaatschappij
  Een participatiemaatschappij (ook wel venture capitalist of private equity genoemd) heeft veel meer geld ter beschik­king voor investeringen dan informal investors. Een paar honderd miljoen euro per fonds is de regel. Participatiemaatschappijen beheren het vermogen van grote particuliere beleggers en beleggingsfondsen, waarmee ze concrete afspraken maken over te behalen rendement, doelgroepen, selectiecriteria en besluitvorming.

 • Door: Peter van Meersbergen

  Bent u als ondernemer op zoek naar investeerders? Investormatch heeft direct contact met een groot aantal participatiemaatschappijen/venture capitalists. Doe een financieringsaanvraag en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

  Direct financiering aanvragen