times

Veel gestelde vragen
voor ondernemers


Algemeen

 • Wie is Investormatch?
 • Investormatch is een financierings platform waar investeerders rechtstreeks in bedrijven investeren. Sinds 2011 financiert Investormatch met haar investeerdersnetwerk het MKB in Nederland. Ondernemers op zoek naar financiering kunnen dit op Investormatch aan investeerders voorleggen. Investeerders kunnen kosteloos investeren in deze plannen. Dit kan middels leningen (crowdfunding) én aandelen (participaties). Investormatch is uniek omdat het naast een 'crowd' ook een netwerk van 1000 premium investeerders (fondsen en business angels) heeft: gescreende investeerders die grotere bedragen (40.000+ euro) investeren.

  Investormatch heeft een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Investormatch is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM.
 • Ik ben een particuliere aanvrager. Kom ik in aanmerking voor financiering via Investormatch?
 • Nee. Investormatch staat alleen open voor zakelijke aanvragers zoals ondernemingen, verenigingen of stichtingen.
 • Ik ben minderjarig. Kom ik in aanmerking voor financiering via Investormatch?
 • Nee. De minimale leeftijd is 18 jaar.
 • Kunnen ondernemers van buiten Nederland zich ook inschrijven?
 • Nee. Ondernemers moeten in Nederland gevestigd zijn en een Nederlands bankrekeningnummer hebben.

Werkwijze

 • Wat is het verschil tussen een crowdfunding en informal investing?
 • Met een crowdfunding haalt u financiering op middels het verkrijgen van een lening. U bepaalt zelf de hoogte van de lening, het rentepercentage van de lening en de looptijd van de lening. Als u via een crowdfunding bent gefinancierd, regelt Investormatch de gehele administratie van de lening. Via een automatische incasso incasseren wij voor de investeerder de rente en aflossing. In uw account kunt u altijd zien hoeveel termijnen van de afbetaling er nog open staan.

  Met informal investing koppelen wij u aan ons netwerk van premium investeerders (fondsen en business angels). De onderhandelingen met de investeerders lopen buiten het online platform van Investormatch. De ondernemer en de investeerder bepalen samen (offline) de hoogte en de vorm van de financiering. Indien gewenst helpt Investormatch u met de onderhandelingen en het sluiten van de deal. Informal investing pitches zijn alleen te zien voor de premium investeerders van Investormatch.
 • Wat is het verschil tussen online matching en actieve matching?
 • Om in contact te komen met investeerders kunt u kiezen tussen online matching en actieve matching.

  Online matching: U plaatst zelf een pitch op onze website. Investormatch controleert uw pitch op kwaliteit. Investeerders bekijken uw pitch online en investeren direct (bij crowdfunding) of nemen direct contact met u op (bij informal investing). Uw pitch wordt ook via de nieuwsbrief verspreid onder onze investeerders.

  Actieve matching: Wilt u dat Investormatch uw pitch actief uitzet binnen haar netwerk van investeerders? Op basis van onze database benaderen wij geschikte investeerders voor uw propositie (telefonisch, per mail en face-to-face). Wij zorgen dat u concreet met enkele informal investors (of investeringsfondsen) aan tafel komt. Daarnaast adviseren wij u bij uw financieringsvraag en bij het scherpstellen van uw pitch met concrete feedback.
 • Haal ik via Investormatch altijd mijn doelbedrag op?
 • Nee. Het kan zijn dat Investormatch uw aangevraagde pitch als niet-verantwoord beoordeeld. In dit geval wordt uw pitch niet op ons platform geplaatst. Het is uiteraard ook mogelijk dat te weinig investeerders zich voor uw pitch melden. Uw pitch komt dan automatisch te vervallen na de gestelde termijn.

Crowdfunding

 • Hoe lang staat mijn project online?
 • Bij crowdfunding heeft u 60 dagen om uw doelbedrag op te halen. Wanneer uw pitch binnen deze gestelde termijn niet volgeschreven wordt, vervalt de pitch in zijn geheel. U heeft dan geen recht op het bedrag dat wel is geïnvesteerd. Dit bedrag wordt teruggestort aan de desbetreffende investeerder(s).
 • Welke gegevens moet ik bij Investormatch aanleveren?
 • Investormatch toetst de aangeleverde documentatie bestaande uit:

  • - Kopie identiteitsbewijs
  • - CV van ondernemer
  • - KvK-nummer
  • - BKR-registratie
  • - Kopie statuten
  • - Businessplan
  • - Liquiditeitsbegroting
  • - Financiële begroting (inclusief cijfers 3 jaar verleden/3 jaar toekomst) vergezeld van een accountantsverklaring
  • - Verklaring van geen verborgen schulden en/of claims
  • - Aandeelhoudersovereenkomst (bij BV) of vennootschapsovereenkomst (bij Vof)

  Investormatch vraagt deze gegevens op om te controleren of het verantwoord is om financiering op te halen. Investormatch wil niet verantwoordelijk zijn voor overfinanciering. Daarnaast berekent Investormatch op basis van eigen criteria en wegingsfactoren een risicoclassificatie voor iedere onderneming. Investormatch maakt daarbij onderscheid tussen een startende en een gevestigde onderneming.
 • Hoeveel kan ik maximaal ophalen via een lening?
 • Er is geen wettelijk maximum gesteld aan het bedrag dat u kunt ophalen bij onze investeerders. Investormatch staat echter geen overcreditering toe; de lening moet vallen binnen de beschikbare afloscapaciteit.
 • Kan mijn project meer geld ophalen dan het doelbedrag?
 • Nee. Dit is niet mogelijk. Investormatch staat geen overfinanciering toe en zal uw aanvraag hier op toetsen. Het is van belang dat u de gevraagde financiering goed verantwoord in uw plan.
 • Hoeveel rente betaal ik over mijn lening?
 • U bepaalt zelf de hoogte van de rente die u bereid bent te betalen. Wij vinden dat de rente van de lening altijd moet samenhangen met de risico's. Daarom controleert Investormatch bij elke aanvraag of het rentetarief reëel is.
 • Wat zijn de minimale en maximale looptijden van een lening?
 • Een lening die via Investormatch tot stand is gekomen heeft een minimale looptijd van 3 maanden en een maximale looptijd van 5 jaar.
 • Wanneer kan ik over mijn geld beschikken?
 • U kunt in de regel binnen 14 dagen over uw geld beschikken. Nadat een project (lening) is volgeschreven worden de contracten door Investormatch in orde gemaakt. Vervolgens wordt door de derdenrekening Stichting Beheer Geldstromen Investormatch het totaal opgehaalde bedrag (minus vaste succesfee en administratiekosten) in één keer naar de rekening van de ondernemer overgemaakt.
 • Hoe werkt de aflossing?
 • De gehele administratie van de lening wordt voor u geregeld door Investormatch. Via een automatische incasso incasseren wij maandelijks het bedrag aan rente en aflossing. Deze terugbetaling wordt via de bankrekening van de Stichting Beheer Geldstromen Investormatch overgemaakt aan uw investeerders. .
 • Kan een pitch bewerkt worden nadat het voor beoordeling is ingediend?
 • Tussentijdse veranderingen zijn mogelijk. Neem hiervoor contact op met info@investormatch.nl.
 • Welke zekerheden moet ik overleggen om in aanmerking te komen voor financiering?
 • Investormatch gaat altijd uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, ongeacht de rechtspersoon. De bestuurders (BV) en/of vennoten (VOF) van de gefinancierde partij zijn 100% hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de lening. Investormatch hanteert hoofdelijke aansprakelijkheid omdat er geen overige zekerheden worden gesteld.
 • Wat gebeurt er als de onderneming niet aan de verplichtingen aan investeerders kan voldoen?
 • De ondernemer is dan met persoonlijk vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingen. Indien nodig schakelt Investormatch een incassobureau in om de schulden alsnog te vorderen.

Informal Investing

 • Hoe lang staat mijn project online?
 • Bij informal investing heeft u 6 maanden om uw doelbedrag op te halen.
 • Welke gegevens moet ik bij Investormatch aanleveren?
 • Een businessplan en financieel plan zijn voldoende ter toetsing.
 • Hoeveel kan ik maximaal ophalen via informal investing?
 • Er is geen wettelijk maximum gesteld aan het bedrag dat u kunt ophalen bij onze investeerders. U dient de voorwaarden, transactie en uiteindelijke deal zelf overeen te komen met de investeerder(s).

Overige

 • Wat zijn de algemene voorwaarden?
 • U vindt hier de algemene voorwaarden van Investormatch.
 • Hoe meld ik een klacht of misbruik?
 • Misbruik of andere ongeregeldheden kunnen worden gemeld bij Investormatch door te mailen naar info@investormatch.nl.
 • Wat doet Investormatch om fraude of oplichting te voorkomen?
 • Investormatch screent zorgvuldig iedere ondernemer en investeerder die zich registreert op ons platform. Voor ondernemers bestaat deze controle uit zowel de persoons- als bedrijfsgegevens. Voor investeerders bestaat deze controle uit persoonsgegevens en eventueel een persoonlijke intake. Vermoedens van fraude of oplichting kunnen worden gemeld bij Investormatch door te mailen naar info@investormatch.nl.
 • Zijn mijn naam en andere persoonsgegevens zichtbaar voor alle bezoekers?
 • Uw naam en andere persoonsgegevens zijn bij crowdfunding altijd te zien voor alle investeerders. Bij participaties zijn uw gegevens alleen voor premium investeerders zichtbaar.
 • Welke bedrijfsinformatie krijgen investeerders te zien?
 • Als ondernemer bepaalt u zelf wat wel en niet zichtbaar is qua informatie wanneer u uw bedrijfsprofiel aanmaakt. U kunt uw bedrijfsprofiel zodanig instellen dat de gegevens zichtbaar zijn voor alle investeerders, uw team of voor mensen die u zelf uitnodigt. Deze instellingen kunt u doorlopend veranderen.
 • Kan een ondernemer zich ook weer uitschrijven?
 • Dit kan door een mail te sturen aan info@investormatch.nl.
 • Heeft Investormatch een bankvergunning of staat zij onder controle van de AFM?
 • Investormatch heeft geen bankvergunning. Wel heeft Investormatch een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Investormatch is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM.

Heeft u verdere vragen neem dan gerust contact op via 020-3031241 of info@investormatch.nl.