times

Veel gestelde vragen
voor investeerders


Algemeen

 • Wie is Investormatch?
 • Investormatch is hét platform waar investeerders rechtstreeks in bedrijven investeren. Sinds 2011 financiert Investormatch met haar investeerdersnetwerk het MKB in Nederland. Ondernemers op zoek naar financiering kunnen dit op Investormatch aan investeerders voorleggen. Investeerders kunnen kosteloos investeren in deze plannen. Dit kan middels leningen (crowdfunding) én aandelen (participatie). Investormatch is uniek omdat het naast een 'crowd' ook een netwerk van 1000 premium investeerders (fondsen, informal investors en business angels) heeft: gescreende investeerders die grotere bedragen (40.000+ euro) investeren.

  Investormatch heeft een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Investormatch is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM.
 • Wie kunnen investeren bij Investormatch?
 • U kunt zich inschrijven als investeerder op Investormatch wanneer u een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, minimaal 18 jaar oud bent en een Nederlands bankrekeningnummer heeft. Indien u vanaf een zakelijk account investeert dient de onderneming statutair gevestigd te zijn in Nederland.
 • Wat zijn de kosten?
 • Wij geloven niet in kosten voor de investeerder. Aan de registratie en het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Eveneens worden er geen fees of bemiddelingskosten aan de investeerder gerekend wanneer er daadwerkelijk wordt geïnvesteerd.
 • Hoe schrijf ik mij in als investeerder?
 • U kunt zich registreren als investeerder via de website van Investormatch. Nadat deze registratie is voltooid bent u basis investeerder. Eventueel kunt u uw profiel aanpassen naar premium investeerder.
 • Wat is het verschil tussen een basis investeerder en een premium investeerder?
 • Een basis investeerder heeft toegang tot crowdfunding. Iedereen kan basis investeerder worden bij Investormatch. Een premium investeerder is een door Investormatch gescreende investeerder die meer dan €40.000 per case investeert. Premium investeerders hebben ook toegang tot de Informal Investing pitches.
 • Wat is het verschil tussen een crowdfunding en informal investing?
 • Met crowdfunding kunt u investeren via het verstrekken van een lening. De ondernemer bepaalt zelf de hoogte van de lening, het rentepercentage van de lening en de looptijd van de lening. Wanneer u investeert in een crowdfunding project verloopt het proces volledig via het online platform van Investormatch. U investeert gemakkelijk online en Investormatch neemt de volledige administratie van de lening op zich. De looptijden liggen tussen een half jaar en vijf jaar.

  Bij een Informal Investing kunt u investeren op elke door u gewenste manier (bijvoorbeeld een lening, maar ook aandelen). U onderhandelt zelf met de ondernemer over de hoogte van de financiering en de manier van investeren. De gemaakte afspraken lopen buiten Investormatch om. Informal Investing pitches zijn alleen inzichtelijk voor premium investeerders.
 • Wat voor soort bedrijfsvormen kunnen via Investormatch financiering aanvragen?
 • Investormatch staat alleen open voor zakelijke aanvragers zoals ondernemingen, verenigingen of stichtingen. Alle bedrijven op Investormatch worden beoordeeld en geclassificeerd op hun financiële gezondheid.
 • Ik wil investeren vanuit een onderneming i.p.v. mijn particuliere rekening. Kan dit?
 • Ja. U kunt ervoor kiezen om privé of zakelijk te investeren. Let echter wel op! De gemaakte investering dient gedaan te worden middels de bankrekening die op dezelfde naam staat als uw account op Investormatch. Bent u een particuliere investeerder? Dan dient de investering afkomstig te zijn van uw gelijknamige particuliere rekening. Bent u een zakelijke investeerder? Zorg dan dat uw account dezelfde naam heeft als de naam van de bankrekening waarmee u investeert. Op deze manier kan het geld zonder problemen worden teruggestort wanneer u in een pitch investeert die niet wordt volgeschreven.
 • Welke informatie vindt ik op 'mijn investeringen'
 • Bij 'mijn investeringen' van uw account vindt u in één oogopslag de belangrijkste informatie over uw portfolio. Zoals uw verwachte rendement en gemaakte investeringen.

Investeren via crowdfunding

 • Hoe kan ik investeren in project?
 • Ten eerste moet u geregistreerd staan op Investormatch. Bij de 'crowdfunding' op de website kunt u het aanbod aan kredietaanvragen bekijken. Vervolgens kunt u direct online investeren door het gewenste investeringsbedrag te kiezen en te klikken op deelnemen. Wanneer u akkoord gaat met de algemene voorwaarden kunt de betaling starten. U betaalt direct per iDeal of doet een toezegging. Zodra een pitch volledig is volgeschreven wordt u via e-mail geïnformeerd.
 • Wat is een toezegging?
 • Met een toezegging committeert u zich om het door u gekozen bedrag te investeren zodra 100% van de kapitaalbehoefte van het project is bereikt. Zodra de pitch voor 100% is toegezegd zullen wij u per e-mail een link sturen waarmee u via iDeal de betaling binnen 72 uur dient te voldoen.
 • Hoeveel kan ik minimaal en maximaal investeren?
 • Een particuliere investeerder kan via crowdfunding minimaal EUR 100,- en maximaal EUR 5.000,- investeren. Een zakelijke investeerder kan maximaal EUR 20.000,- per propositie investeren. Als privé investeerder mag u op elk moment in totaal maximaal EUR 80.000,- aan investeringen of een maximum van 100 investeringen via Investormatch hebben uitstaan, voor investeerders die een zakelijkaccount hebben is er geen limiet. Wij adviseren u om een verantwoord deel van uw totaal beschikbaar vermogen te investeren en uw investeringen te spreiden over meerdere pitches.

 • Kan ik in meerdere projecten investeren?
 • Ja. U kunt via het crowdfundingplatform op elk moment maximaal in 100 pitches investeren. Op uw account worden al uw gemaakte investeringen bijgehouden. Wij raden u aan om in verschillende proposities te investeren om zodoende de risico's die verbonden zijn aan het investeren te spreiden.
 • Wat is het risico van een investering bij Investormatch?
 • Investeren in bedrijven brengt altijd een risico's met zich mee. Investormatch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen van ondernemers en er worden geen garanties op uw investeringen gegeven. Wij raden u aan uw portfolio te spreiden en uw geld derhalve te verdelen over meerdere bedrijven.

  Om u te helpen bij het inschatten van de risico's hanteert Investormatch een uitgebreide risicoanalyse. Bij elke crowdfundproject verschaffen wij u van een Graydon-rating en een Investormatch-rating. Deze ratings bieden u inzicht in de gemiddelde, geschatte kans op wanbetaling van de onderneming. Daarnaast kunt u er zeker van zijn dat alle aanvragen zorgvuldig worden gescreend op hun kredietwaardigheid voordat ze aan u beschikbaar worden gesteld. Investormatch wil niet verantwoordelijk zijn voor overfinanciering. Tot slot gaat Investormatch altijd uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, ongeacht de rechtspersoon. Zo heeft u als investeerder niet alleen een vordering op het bedrijf, maar bij wanbetaling ook op de personen die garant staan.
 • Wat houden de verschillende ratings in?
 • Alle projecten op Investormatch worden voorzien van een Graydon-rating en een Investormatch-rating. Deze ratings bieden u inzicht in de gemiddelde, geschatte kans op wanbetaling van de onderneming. Oftewel de kans dat zich bij de aflossing van het krediet betalingsproblemen voordoen. Ook maken wij gebruik van de BKR-score. Hoe beter de afloscapaciteit, hoe lager uw risico.

  Investormatch hanteert de vijf investeringsklassen A+, A, B+, B en C. De kans dat het krediet niet of niet volledig kan worden terugbetaald is het kleinst voor bedrijven in de A+ klasse en het grootst voor bedrijven in de C klasse.
 • Welke garanties vraagt Investormatch van de ondernemer?
 • Kredietaanvragen kunnen alleen worden gedaan door ondernemers die bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk te staan voor de betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de lening.
 • Kan ik ook anoniem investeren?
 • Ja. U kunt per investering aangeven of uw naam zichtbaar is voor andere bezoekers. Wanneer u kiest om anoniem te investeren is alleen het bedrag van uw investering zichtbaar voor andere gebruikers. Uw naam en profiel zijn niet zichtbaar of opvraagbaar. Wel zijn uw naam en het bedrag dat u heeft geïnvesteerd altijd zichtbaar voor de desbetreffende ondernemer.

  U kunt eenvoudig anoniem investeren door het vinkje 'ik wil anoniem investeren' aan te klikken wanneer u deelneemt aan een pitch. U vindt deze optie op dezelfde pagina als waar u akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden.
 • Wat gebeurt er met mijn geïnvesteerde kapitaal tot het doelkapitaal behaald is?
 • Het bedrag van uw investering wordt bewaard op de rekening van Stichting Beheer Geldstromen Investormatch totdat het volledige doelkapitaal van de propositie bij elkaar is gebracht.
 • Kan ik nog investeren als het doelbedrag is behaald?
 • Nee. Als een bedrijf zijn doelbedrag heeft gehaald kan er niet meer worden geïnvesteerd.
 • Wat gebeurt er als een pitch zijn doelkapitaal binnen de termijn van 60 dagen niet haalt?
 • Wanneer een pitch binnen de gestelde termijn van 60 dagen niet volgeschreven wordt, komt deze pitch in zijn geheel te vervallen. Bij een niet-succesvolle crowdfund campagne van een project geeft Investormatch per omgaande opdracht aan Stichting Beheer Geldstromen Investormatch om reeds betaalde investeringen terug te storten naar de betreffende investeerders.
 • Hoe krijg ik mijn betalingen?
 • Elke maand maken we de aflossings- en rentebetalingen van uw hele portfolio over op uw bankrekening. Middels automatische incasso incasseert de Stichting Beheer Geldstromen Investormatch de aflossing en rente bij de ondernemer. Zodra dit op de rekening van de stichting staat wordt dit direct doorgestort op uw rekening. Let op dat u investeert vanaf de bankrekening die op dezelfde naam staat als uw account bij Investormatch.
 • Wanneer krijg ik mijn eerste aflossing uitgekeerd?
 • Bij een volgeschreven project wordt het totaal opgehaalde eindbedrag in de regel binnen 14 dagen uitbetaald aan de ondernemer. Vanaf dat moment wordt de terugbetaling – aflossing plus rente - maandelijks automatisch van de rekening bij Stichting Beheer Geldstromen Investormatch geïncasseerd en rechtstreeks aan u uitgekeerd. In sommige gevallen zit hier een speling op van maximaal 5 werkdagen. Onder Mijn investeringen (u moet ingelogd zijn) kunt u de uitbetaaldata en het maandelijkse bedrag dat u per project ontvangt bekijken.
 • Mag de onderneming vervroegd aflossen?
 • Ja. Een ondernemer mag vervroegd aflossen, maar kan dit niet rentevrij doen. Hij kan aangeven sneller te willen aflossen en dient dan een veelvoud van de annuïteit extra af te lossen. Deze komen in korting op de duur van de schuldbekentenis.
 • Hoe zit het met belastingen?
 • Wanneer u investeert als particulier kunt u uw geïnvesteerde kapitaal opgeven in box 3 van uw aangifte IB. In Nederland geldt over het algemeen dat u als particuliere investeerder geen belasting betaalt over het rendement op uw vermogen. Uiteraard betaalt u wel vermogensrendementsheffing over uw eigen vermogen. Wij raden u aan een fiscalist te raadplegen wanneer u meer zekerheid wilt over uw individuele situatie of wanneer u geen particuliere investeerder bent.
 • Hoe word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn lening?
 • Investormatch coördineert en administreert de terugbetaling door middel van een aflossingsschema, zowel voor de investeerder als de ondernemer. Investormatch houdt van elke investeerder een investeringsdossier bij, zodat direct is op te vragen hoeveel een investeerder via het crowdfundingplatform heeft uitstaan bij bedrijven. Wanneer u bent ingelogd kunt u onder Mijn investeringen zelf zien wat de status is van iedere aflossing, zoals welke termijnen zijn uitbetaald en welke termijnen nog volgen. Daarnaast kunt u het bedrijf in de gaten houden door het bedrijfsprofiel te volgen of regelmatig te bekijken.
 • Wat gebeurt er als de onderneming niet aan de verplichtingen aan investeerders kan voldoen?
 • Als een ondernemer een betaling mist, krijgt hij of zij de kans om deze betaling alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betalingsachterstand stand houdt zal Investormatch de vordering overdragen aan een incassobureau. Zo garanderen we bij een wanbetaling dat uw belangen als investeerder optimaal worden behartigd. De vordering plus de bijkomende kosten worden verhaald op de ondernemer. Een eventuele betalingsregeling wordt aan de investeerders voorgelegd en dient goedgekeurd te worden door minimaal 51% van de investeerders. Indien betaling niet mogelijk blijkt te zijn loopt de investeerder het risico zijn ingelegde vermogen kwijt te zijn.

Premium investeerder

 • Wat is een premium investeerder?
 • Als u meer dan EUR 40.000,- per propositie kunt en wilt investeren dient u premium investeerder te worden. Als premium investeerder kunt u ook investeren in de Informal Investing pitches. Op basis van uw investeringsprofiel kunt u middels drie kanalen door ons benaderd worden met relevante cases: via de telefoon, per mail of via ons platform. Bij het aandragen van deze Informal Investing pitches vervult Investormatch uitsluitend een bemiddelende rol. Als investeerder maakt u uw eigen afweging en beslissing. Bij de participatieprojecten dient u zelf in in overeenstemming te komen over de vorm, grootte en overige details van de investering.
 • Hoe word ik premium investeerder?
 • Ten eerste dient u zich te registreren op Investormatch. Nadat u deze registratie heeft voltooid heeft u toegang tot crowdfunding. U kunt zich aanmelden als premium investeerder door een premium profiel in te dienen zodra u zich heeft geregistreerd.

 • Hoe kan ik investeren in een Informal Investing pitch?
 • Wanneer u interesse heeft in een Informal Investing pitch kunt u direct contact opnemen met de ondernemer. Samen met de ondernemer kunt u onderhandelen over de voorwaarden van uw investering. Investormatch heeft slechts een bemiddelende en geen adviserende rol tijdens deze onderhandelingen.
 • Hoeveel kan een premium investeerder maximaal investeren bij crowdfunding?
 • Een premium investeerder kan prive maximaal EUR 5.000 per crowdfundingproject investeren en zakelijk maximaal EUR 20.000 per case investeren.
 • Waarom moet ik langskomen op het hoofdkantoor van Investormatch?
 • Als u zich aanmeldt als premium investeer nodigen wij u graag uit voor een gesprek. Enerzijds om u op de risico’s van investeren te wijzen. Anderzijds om een beeld van uw achtergrond en investeringsvoorkeuren te krijgen zodat wij u kunnen wijzen op relevante investeringsproposities.

 • Overige

  • Wat zijn de algemene voorwaarden?
  • U vindt hier de algemene voorwaarden van Investormatch.
  • Hoe meld ik een klacht of misbruik?
  • Misbruik of andere ongeregeldheden kunnen worden gemeld bij Investormatch door te mailen naar info@investormatch.nl.
  • Wat doet Investormatch om fraude of oplichting te voorkomen?
  • Investormatch screent zorgvuldig iedere ondernemer en (premium) investeerder die zich registreert op ons platform. Voor ondernemers bestaat deze controle uit zowel de persoons- als bedrijfsgegevens. Voor investeerders bestaat deze controle uit persoonsgegevens en eventueel een persoonlijke intake. Vermoedens van fraude of oplichting kunnen worden gemeld bij Investormatch door te mailen naar info@investormatch.nl.
  • Zijn mijn gegevens als investeerder openbaar?
  • Nee. Uw persoonlijke gegevens en investeringsprofiel zijn privé en kunnen niet door derden worden ingezien. U kunt per investering bepalen of u anoniem wilt investeren. Openbaar investeren betekent dat andere investeerders uw naam kunnen zien bij het profiel van de onderneming waarin u heeft geïnvesteerd. Als u anoniem investeert wordt uw naam niet weergeven. De ondernemer daarentegen krijgt altijd de naam te zien van zijn of haar investeerders.
  • Zijn de gegevens van een ondernemer openbaar?
  • Nee. De ondernemer bepaalt zelf welke informatie uit zijn bedrijfsprofiel wel en niet zichtbaar is voor investeerders. Wanneer een ondernemer bepaalde informatie alleen beschikbaar heeft gesteld voor zijn of haar volgers dient u eerst een volgverzoek in te dienen.
  • Kan een investeerder zich ook weer uitschrijven?
  • Ja. U kunt zich uitschrijven door te mailen naar info@investormatch.nl.
  • Heeft Investormatch een bankvergunning of staat zij onder controle van de AFM?
  • Investormatch heeft geen bankvergunning. Wel heeft Investormatch een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Investormatch is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM.