times

Participatiemaatschappij

Het kapitaal datparticipatiemaatschappijen investeren wordt ook wel private equity genoemd. De participatiemaatschappij neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van een bedrijf. De looptijd van de investering is gemiddeld 3 tot 7 jaar, afhankelijk van het type financiering, ondernemingsfase van het bedrijf en de marktontwikkeling. Soms verstrekt de participatiemaatschappij in combinatie met aandelenkapitaal ook achtergestelde leningen om de vermogensstructuur (solvabiliteit) van het bedrijf te optimaliseren.

Een participatiemaatschappij is een actieve aandeelhouder die kennis en een netwerk ter beschikking stelt aan de onderneming. Naarmate de participatiemaatschappij een groter deel van de aandelen bezitten, zal zij ook meer zeggenschap eisen met betrekking tot investeringen en benoemingen van sleutelfiguren in de onderneming.

De participatiemaatschappij is over het algemeen vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC richt zich op de financiering, de strategie van de onderneming en fungeert als klankbord voor het management. Het RvC-lid is in dienst van de participatiemaatschappij of is een externe deskundige.

Verschil participatiemaatschappij en informal investor

Een participatiemaatschappij en een informal investor zijn allebei verschaffers van risicodragend vermogen. En hoewel ze allebei wel investeren in snelgroeiende bedrijven zijn er ook verschillen.

  • Participatiemaatschappij verschil #1
    Het allerbelangrijkste verschil is dat een informal investor investeert met zijn eigen geld, terwijl een participatiemaatschappij participeert met geld van derden (beleggers, pensioenfondsen, verzekeraars, etc.).
  • Participatiemaatschappij verschil #2
    Bovendien gaat het bij zo’n business angel om veel kleinere bedragen (tot 500.000 euro), zijn ze persoonlijk betrokken bij het bedrijf waarin ze investeren en heeft een informal investor over het algemeen meer geduld: 7 tot 10 jaar is geen uitzondering, terwijl een participatiemaatschappij doorgaans maxi­maal 5 jaar in een bedrijf willen zitten.
  • Participatiemaatschappij verschil #3
    Door zijn eigenschappen en manier van werken is een particuliere investeerder daarom bij uit­stek geschikt om te investeren in startende bedrijven, de fase waarin een product moet worden ontwikkeld of in de markt gezet. Een participatiemaatschappij doet nauwe­lijks nog mee in deze riskante, vroegefase-participaties die veel begeleiding vergen. Zij kijken liever naar groeibedrijven met een bewezen trackrecord.
In de praktijk is een par­ticipatiemaatschappij en een informal investor vaak complemen­tair aan elkaar. De business angel helpt het bedrijf in de eerste ronde van de grond te komen, gezamenlijk doen ze vaak een tweede kapi­taalinjectie en vervolgens stapt de partici­patiemaatschappij (al dan niet samen met een super informal of family office) fors in om het bedrijf echt groot te maken, vaak in combinatie met een nieuw professioneel management.

Bent u als ondernemer op zoek naar investeerders? Investormatch heeft direct contact met een groot aantal participatiemaatschappijen. Doe een financieringsaanvraag en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Direct financiering aanvragen