times

Stichting beheer geldstromen Investormatch

Alle investeringen bij crowdfunding lopen via een rekening van Stichting Beheer Geldstromen Investormatch. Als het doelbedrag van een ondernemer gehaald wordt, maakt deze stichting het geld (na ondertekening van de overeenkomsten) over aan de ondernemer. De ondernemer betaalt vervolgens zijn maandelijkse aflossing aan de Stichting Beheer Geldstromen Investormatch, die op haar beurt de investeerders weer uitkeert. En slaagt een ondernemer er niet in zijn streefbedrag bijeen te brengen? Dan stort de stichting het geld van de investeerder binnen 5 werkdagen terug.

Waarom deze stichting?
Het geld dat op de rekening van de stichting staat geniet wettelijke bescherming. Er kan op deze rekening geen beslag worden gelegd (bijvoorbeeld in geval van faillissement). Hierdoor is er de garantie dat de gelden ook bij de rechthebbende terechtkomen.

De stichting wordt bestuurd door Jan Leeflang en Jeroen Kimenai.


Jan Leeflang
info@investormatch.nl

Jeroen Kimenai
info@investormatch.nl