times

Privacyverklaring Investormatch B.V.

17 april 2018
Uw privacy is voor Investormatch B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst https://www.investormatch.nl/ allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Investormatch B.V.

Doel gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Investormatch B.V. verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Investormatch B.V. Deze overeenkomsten betreffen met name het leveren van dienstverlening op het gebied van investeringen en het verstrekken van zakelijke leningen. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen uw gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Investormatch B.V. te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en eventueel gekoppelde social media accounts, betalingsgegevens, zakelijke en of persoonlijke financiële gegevens, telefoonnummers, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om u zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor de duur van onze dienstverlening doch tenminste één jaar.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw , e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Updates en investeringskansen
Per e-mail ontvangt u updates vanuit het platform van Investormatch. Hierin staan nieuwe investeringskansen en deze worden naar u verstuurd als onderdeel van uw lidmaatschap. Wilt u deze niet meer ontvangen omdat u bijvoorbeeld niet langer actief investeert dan kunt u dit in uw profiel aanpassen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

• per e-mail
• via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Investormatch B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Doel gegevensverwerking”.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy-verklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Investormatch B.V.
A.J. Ernststraat 595c
1082 LD Amsterdam
info@investormatch.nl
+31 (0)20 3031241