Investormatch - Arent Janszoon Ernststraat 595C - Amsterdam - 020 303 12 41 - info@investormatch.nl

Inzicht (crowdfunding) leningportefeuille incl. defaults en achterstanden

Investormatch geeft met het onderstaande overzicht inzicht in de cijfers van haar leenportefeuille. Laatste update: 1 mei 2017

Investormatch

Arent Janszoon Ernststraat 595 C
1082 LD Amsterdam


T 020 - 303 12 41
E info@investormatch.nl
W www.investormatch.nl