times

Continuïteitsscenario Investormatch


Investormatch BV is onderdeel van De Breed & Partners Holding BV (De Breed & Partners Holding 95,1% eigenaar, Managing Partner dhr van Meersbergen 4,9%). De Breed & Partners Holding BV is uitermate gezond met een Graydon A rating en een solvabiliteit van meer dan 48%.

Mocht de continuïteit van Investormatch in het geding komen, heeft dit geen invloed op de lopende leningen die via Investormatch zijn gefinancierd. Investormatch BV staat altijd buiten het contract tussen ondernemers en investeerders en heeft geen rol in de lopende betalingen tussen investeerders en ondernemers.

De Stichting Beheer Geldstromen Investormatch is wel partij in het contract. Zij regelt de betalingen tussen ondernemers en investeerders. Deze stichting heeft een eigen inkomstenstroom. Elke ondernemer betaalt een administratiefee aan de stichting (bij de start van de lening voor de gehele looptijd van de lening). Deze adminstratiefee dekt de kosten van het faciliteren van betalingen (en o.a. de ICT hiervoor). Om een extra zekerheid in te bouwen betaalt Investormatch BV alle kosten die de stichting maakt. De eigen inkomsten van de stichting stapelen zich momenteel op binnen de stichting en vormen een extra buffer.

U zult in de praktijk voor uw lopende projecten weinig tot niets merken van een onverhoopt wegvallen van Investormatch BV. Het dashboard en de administratie van de lopende projecten blijven gewoon beschikbaar voor u maar dan via een website van de Stichting Beheer Geldstromen Investormatch. De stichting die ook het betalingsverkeer afhandelt en indien nodig incasso activiteiten coördineert.

Hiermee kan Investormatch de continuïteit van de Stichting Beheer Geldstromen garanderen, ook als de continuïteit van de BV in het geding komt.