times

Moeilijk voor Nederlandse mkb'er om aan financiering te komen

16-04-2019
Voor de Nederlandse mkb’er is het veel moeilijker om aan financiering te komen dan voor mkb’ers in andere landen in de eurozone. De zogenoemde financieringskloof is in Nederland het grootst. Dit is het verschil tussen de vraag van ondernemers naar financiering en het aanbod financiering van banken. Hoe komt het dat dit in Nederland nog zo groot is?
Kredietverzekeraar Euler Hermes heeft onderzoek gedaan naar de financieringskloof voor mkb’ers in de eurozone. Mkb’ers zijn enorm belangrijk voor de Europese economie. Ze zorgen namelijk voor werkgelegenheid voor meer dan 90 miljoen mensen. Voor de groei van de economie is het dus van belang dat ze kunnen groeien en hier is krediet voor nodig. Toch is het, vooral voor Nederlandse ondernemers, enorm moeilijk om aan krediet te komen.

Financieringskloof wel verkleind
In de afgelopen drie jaar is de financieringskloof voor het mkb van zes tot drie procent verminderd in de eurozone. Hiermee is het gat met €400 miljard verkleind. Echter is het tekort in Nederland nog altijd veel groter dan in de andere landen. Vanuit het onderzoek blijkt dat het tekort gelijk is aan 22 procent van het bbp. De drie opvolgers van Nederland hierin zijn België, met een tekort van 14 procent van het bbp, Frankrijk, met 9 procent tekort, en Italië, met 4 procent.

Waarom zo moeilijk voor Nederland?
Er zijn verschillende redenen waarom het voor Nederlandse mkb’ers zo moeilijk is om aan een financiering te komen. Ten eerste is een van de redenen dat Nederlandse ondernemers niet veel keus hebben in kredietvoorziening. De kredietvoorziening wordt voor 90 procent door een paar banken bepaald. In de landen met een kleiner tekort, is er meer concurrentie en hierdoor meer financieringsalternatieven voor mkb’ers. Daarnaast financieren Nederlandse bedrijven veel meer projecten met vreemd vermogen dan andere landen. Dit doen ze voor het belastingvoordeel dat dit oplevert. Daarentegen zijn de banken voorzichtiger geworden bij het verschaffen van krediet sinds de financiële crisis. Zo groeit de kloof tussen vraag en aanbod.

Invloed op gehele economie
Het gaat goed met de Nederlandse economie. Veel bedrijven zijn aan het groeien en hebben hierdoor meer kapitaal nodig. De vraag naar krediet stijgt. Echter zijn de banken dus strenger geworden in krediettoekenning. Hierdoor kunnen bedrijven niet verder groeien en dit kan leiden tot een lagere investeringsgroei. Dit leidt op zijn plaats weer tot een rem op de algehele economische groei op langere termijn.

Zoekt u financiering?
Bent u mkb-ondernemer en op zoek naar financiering? Wellicht kunnen wij u hiermee helpen! Dien vrijblijvend een financieringsaanvraag in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Direct financiering aanvragen


Gerelateerde artikelen