times

Financieringstafels voor mkb en start-ups ontvangen €1,1 miljoen

21-02-2019
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, zet €1,1 miljoen in, om regionale Financieringstafels op te zetten. Deze tafels zorgen ervoor dat de samenwerking tussen partijen in regionale financieringsnetwerken makkelijker gemaakt wordt.
Het aanbod van alternatieven voor banken wordt groter. Wat positief is, aangezien ondernemers van start-ups en mkb zo meer financieringsmogelijkheden krijgen zoals crowdfunding, business angels en subsidies. Daarentegen maken deze alternatieven de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk voor de ondernemer. Dit budget moet leiden tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Wat zijn Financieringstafels?
Aan de regionale Financieringstafels zijn start-up of mkb-ondernemers en financieringsnetwerken aanwezig. Financieringstafels zorgen voor een samenbreng tussen vraag en aanbod. De ondernemer brengt een kredietaanvraag aan bod en financieringsmogelijkheden worden besproken. Het gaat vaak om plannen die niet juist zijn ingediend of niet door 1 financier kan worden gefinancierd. Partijen zoals accountant, ROM’s en alternatieve financiers nemen deel aan deze werken om te komen tot een alternatieve financiering.

Belangrijke uitdaging voor het kabinet
Volgens Mona Keijzer is het voor een kabinet een uitdaging om mkb-ondernemers meer te ondersteunen bij het werven van financiering. Door de Financieringstafels wordt regionale samenwerking gestimuleerd en de drempel om een financieringsaanvraag in te dienen, lager. De ondernemer wordt ondersteund door Financieringstafels in het optimaliseren van hun kapitaal.

Actieve Financieringstafels
Er zijn reeds een aantal Financieringstafels actief. De bekendste zit in Eindhoven, genaamd Brainport. Aan deze Financieringstafel wordt een kredietaanvraag door een ondernemer gepitcht aan 3 banken en een voorzitter. De aanvraag wordt hier besproken en financieringsmogelijkheden gezocht. In Brainport zijn er over de 100 ondernemers geholpen aan financiering door dit netwerk.

Gerelateerde artikelen