times

Aanvullingen op Europese crowdfunding wetgeving

15-11-2018
Volgens de Europese ECON werkgroep kon de regelgeving omtrent Europese crowdfunding aangescherpt worden. Daarom kwam de werkgroep met een voorstel voor aanvullingen op het huidige vergunningsbeleid.
In de Europese Commissie werden de aanpassingen over het algemeen goed ontvangen. 38 van de 43 leden stemden positief op het voorstel. De belangrijkste aanpassingen in de Europese crowdfunding regelgeving zijn de volgende:

Nationale toezichthouder
In het oorspronkelijke voorstel werden vergunningen door het Europese Esma uitgegeven, die ook toezicht zou gaan houden. Na verschillende klachten is dit teruggedraaid naar lokale toezichthouders. In Nederland wordt dit AFM.

Verhoging van maximum bedragen
Het maximale bedrag dat opgehaald kan worden middels crowdfunding is op dit moment € 1 miljoen. In Nederland wordt de gemiddelde omzet steeds hoger en wordt het bedrag nog wel eens overschreden. Daarom wordt dit bedrag verhoogd naar € 8 miljoen.

Transparantie ten behoeve van investeerders
Het voorstel heeft tevens betrekking op de bescherming van investeerders. Zo moeten de financiële risico's, kosten en defaults helder gecommuniceerd worden. Minimaal één keer per jaar dienen de default rates gepubliceerd te worden op het platform. In Nederland gebeurt dit bij veel platforms nu al 4 keer per jaar. Investormatch geeft iedere maand inzicht in de lening portefeuille. Daarnaast dient er een “key investment information sheet” te komen om alle risico’s en relevante informatie omtrent de investering in kaart te brengen.

Klachtenprocedure
Platforms moeten klanten de mogelijkheid geven om gratis een klacht tegen hen in te dienen. Deze klachten moeten tevens opgeslagen en beantwoord worden. Een externe bemiddelingspartij, die ingrijpt indien de twee partijen er niet uitkomen, is hier (nog) niet in meegenomen.

Hoe nu verder?
Nu er een aantal beslissingen zijn genomen, is het aan de Europese Commissie en de Europese Raad om dit definitief te maken. Waarschijnlijk zullen de lokale toezichthouders vooraf de tijd krijgen om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden.

Financieren middels crowdfunding
Bent u ondernemer en ook op zoek naar kapitaal? Dien dan vrijblijvend een financieringsaanvraag in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Direct financiering aanvragen

Gerelateerde artikelen