times

Nieuwe financieringsoplossing voor startups door Rabobank

28-11-2017
De Rabobank lanceert een nieuw financieringsfonds voor startups als nieuwe financieringsoplossing.
Het fonds, genaamd Innovatie Fonds Rabobank (IFR), zal achtergestelde innovatieleningen verstrekken. Hiervoor zal de Rabobank € 20 miljoen euro per jaar vaststellen zodat innovatie in Nederland verder gestimuleerd kan worden. De achtergestelde leningen worden verstrekt tussen de € 25.000 en € 150.000 aan bv’s. Deze leningen zijn bijzonder omdat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven en de eerste twee jaar van de leningen aflossingsvrij zijn. Na de eerste twee jaar lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na zeven jaar zal om en nabij de helft van het geleende bedrag resteren, wat dan in een keer afgelost dient te worden.

Voor groei is financiering nodig

Volgens de Rabobank heeft Nederland een goed klimaat voor startups en innovatieve bedrijven. Nederland loopt echter achter in het verzilveren van de technologie en wetenschappelijke kennis die hier aanwezig is. Voor verdere groei is kapitaal nodig, voornamelijk in de vroege levensfase van een bedrijf. Hierbij moet het ontwerp van product- of dienstontwikkeling, intellectuele eigendomsrechten, marktonderzoek en distributiepartners geregeld en gefinancierd worden.

Innovatie Fonds Rabobank

Het fonds zal zich voornamelijk richten op vernieuwende producten of diensten in de voedselindustrie, technologieën voor herwinbare, hernieuwbare of recyclebare energiebronnen en technologieën met medische functies. De Rabobank richt regionale IFR commissies op die zullen bestaan uit leden van de ledenraad, leden van de Raden van Commissarissen en directeuren van locale kantoren van de Rabobank.

Gerelateerde artikelen