times

Fink verkent mogelijkheden tot financiering

20-11-2017
Fink is een project van het ministerie van Economische Zaken dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helpt bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Met een fink-formulier kunnen ondernemers zich inschrijven bij verschillende potentiële financiers en platforms. Binnen drie dagen krijgen de ondernemers reactie van de platforms of deze het project willen financieren.

Het Fink-formulier

Bij het invullen het Fink-formulier worden ondernemers gevraagd standaard-gegevens in te vullen. Deze gegevens worden opgestuurd naar verschillende financiers en platforms die een beeld krijgen van de onderneming en de mogelijkheden tot financiering. In een voorlopige Fink-catalogus staan de huidige financiers en platforms die de formulieren ontvangen.

Website Fink en Kamer van Koophandel

Het Fink-formulier kan gedownload worden via de websites van Fink en de Kamer van Koophandel. Het is niet verplicht om alle informatie in te vullen, het is alleen niet bevorderlijk om veel velden open te laten. Meer informatie levert de financiers namelijk een beter beeld op van de ondernemer en het bedrijf. Het is voor de financiers en platforms daarnaast mogelijk om aanvullende informatie op te vragen om de financieringsaanvraag beter te kunnen beoordelen.

Fink als project

Fink is geen financieringsplatform, het is een project om ondernemers te helpen bij de verkenning van de financieringsmogelijkheden bij verschillende financiers en platforms. Het doel is om ondernemers op een laagdrempelige wijze toegang te geven tot financiers en vice versa.

Vervolg Fink

Het is de bedoeling dat in de loop van 2018 Fink wordt overgenomen door de markt. Dit houdt in dat ondernemers en financiers op eigen wijze invulling geven aan het Fink-formulier en op deze weg door blijven gaan zonder verdere inmenging van Fink.

Prototype

Op dit moment is het Fink-formulier nog een prototype van het ministerie van Economische Zaken. Financiers worden door het ministerie gestimuleerd om ondernemers die het formulier invullen te ondersteunen. Ook worden ondernemers geholpen door middel van een online tool om Fink-gegevens uit de administratie te halen.

Fink-catalogus

De voorlopige Fink-catalogus is een overzicht van financiers die zich hebben ingeschreven om deel te nemen aan het project. Deze financiers zijn nog niet getoetst op basis van specifieke voorwaarden. Op termijn zal deze catalogus uitgebreid worden en zullen de toelatingscriteria voor deelnemende financiers en platforms strenger worden.

Gerelateerde artikelen