times

Nederland bevindt zich weer in een hoogconjunctuur

16-05-2017
Het gaat weer goed met de Nederlandse economie; we hebben het beste kwartaal sinds het begin van de crisis achter de rug. Vergeleken met vorig jaar is het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal met 3,4% gegroeid (cijfers: CBS). Dat is 2,5% meer dan het voorgaande kwartaal. Het BBP groeit zo al 12 kwartalen achter elkaar.

Hierbij heeft een toename in consumptie, export en investeringen bijgedragen. Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste niveau in 10 jaar tijd. Consumenten gaven meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Aan voeding, drank en tabak werd minder uitgegeven. De investeringen werden vooral gestuwd door verkoop van huizen en vervoersmiddelen. Bedrijven investeerden vooral veel in nieuwe software, machines en telecomapparatuur. Een toename van mogelijkheden in alternatieve financieringsmethoden heeft hierop een positieve impact gehad.

De arbeidsmarkt
Ook blijkt uit cijfers van het CBS dat de arbeidsmarkt weer aantrekt en een bestendige groei laat zien. “We zien dat er banen bijkomen en ook meer vacatures’’, aldus Van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Het aantal vacatures is in het afgelopen kwartaal het sterkst gestegen in 10 jaar tijd. Het aantal vacatures nam in het eerste kwartaal van 2017 met 13.000 toe tot 184.000. Het aantal banen groeide met 56.000 en het aantal werklozen zakte met 23.000. Het werkloosheidspercentage daalde van 5,5% naar 5,2%. In 2016 nam de werkloosheid bij alle leeftijdsgroepen af. Die ontwikkeling zet volgens het CBS door in het eerste kwartaal van 2017. De groei van het aantal banen in de Nederlandse economie begon in het tweede kwartaal van 2014. Sindsdien is het aantal banen toegenomen met 3,7%. Dat zijn bijna 360.000 banen.

ieder voordeel heeft zijn nadeel
De werkloosheid daalt wel, maar is nog altijd behoorlijk hoog is Van Mulligen van mening. Hij voegt eraan toe dat de economische groei ook een keerzijde heeft. 'Als je nu met je auto naar je werk gaat, is de kans dat je in de file staat een stuk groter dan pakweg 2 jaar geleden. En je ziet het terug in de CO2-uitstoot.
De uitstoot een negatieve impact gehad op onze economie. Als gevolg van de uitstoot hebben we een een winter gehad met gematigde temperaturen, De relatief warme winter heeft zo voor minder uitgave aan gas en (winter) kleding gezorgd.Gerelateerde artikelen