times

Nieuw crowdsourcing platform voor Amsterdamse maatschappelijke initiatieven

31-05-2017
1%Club heeft in samenwerking met gemeente Amsterdam en het Centrum voor Publieke Innovatie, het initiatief bedrijven voor Amsterdam opgezet. Het is een crowdsoucring/crowdfundingplatform waarmee de oprichters bedrijven hopen te koppelen aan een scala maatschappelijke initiatieven in de gemeente.

Op de site kunnen bedrijven een account aanmaken waardoor ze toegang krijgen tot verschillende initiatieven. De initiatieven hebben op hun beurt verschillende taken omschreven waar zij naar op zoek zijn. Vindt een bedrijf een geschikt initiatief, dan kan het zich aanmelden voor de taak en in contact komen met de initiatiefnemer. Het platform biedt kijk op de voortgang van het betreffende initiatief door middel van updates, blogs, foto's en video's. Elk project kent een maximale looptijd van maximaal 40 dagen.

Sociaal verantwoord ondernemen
Het is een geschikt platform voor bedrijven die sociaal verantwoord willen ondernemen of organisaties die verplicht invulling moeten geven aan een ‘social return’. Het platform vergroot de zichtbaarheid en de vindbaarheid van lokale initiatieven. Zo kunnen bedrijven en maatschappelijke initiatiefnemers elkaar beter en sneller vinden. Ze hopen daarmee de hulpbehoevende bewoners van de stad te helpen, zoals eenzame ouderen, werkzoekenden en kinderen met een taalachterstand. Daarnaast biedt 1%Club gemeenten de mogelijkheid om via civic crowdfunding samen met burgers, verenigingen en bedrijven mooie initiatieven te realiseren door eenvoudig tijd, kennis en geld te delen.

Civic-crowdfunding
In totaal wordt er wereldwijd volgens schattingen van Deloitte $ 3 miljard per jaar gecrowdfund. Bijna $ 1 miljard hiervan bestaat uit non-­profit-projecten waarbij een steeds groter deel uit civic-crowdfunding-projecten bestaat. Civic crowdfunding is het online fondsen werven via een grote groep kleine financiers, om een verbetering van een publieke dienst of iets in de openbare ruimte te realiseren. Vaak zijn deelnemers aan civic-crowdfunding-projecten gemeenten, inwoners, bedrijven, stichtingen, verenigingen en corporaties. Een derde van de crowdfunding-projecten is al civic-crowdfunding. Deze projecten hebben bovendien, met 81% geslaagde funding-trajecten, een hogere kans van slagen dan conventionele crowdfunding dankzij de grote betrokkenheid van lokale bewoners en gemeenten.

Een oude gedachte
Het fenomeen is ouder dan men zou verwachten, al was het in het verleden niet zo frequent en toegankelijk als nu. Zo werd bijvoorbeeld het Vrijheidsbeeld in 1884 door de inwoners van New York deels zelf gerealiseerd. Omdat de financiering niet rond was riep Joseph Pulitzer in zijn krant “The World” de inwoners op tot een donatie. In vijf maanden tijd brachten 120.000 mensen $ 100.000 bij elkaar om het Vrijheidsbeeld te financieren.

De D.I.Y.-samenleving
Via share-platforms als Airbnb en Airdnd gaan we als consumenten hotel en restaurant spelen. Via SnappCar nemen we de taak van autoverhuurbedrijven over door onze auto, die toch het grootste deel van de tijd stil staat, te verhuren. De doe-het-zelf analogie die we de laatste tijd zien bij winkels als Ikea en (zelf afrekenen in de) Albert Heijn geldt voor civic-crowdfunding. In toenemende mate zien we burgers overheidstaken overnemen. Burgers nemen steeds vaker het heft in eigen hand en trekken een deel van de macht naar zich toe. Deze transitie vraagt van de overheid een faciliterende rol waarbij regulering toegankelijker wordt gemaakt, openbare ruimte beschikbaar worden gesteld en waarbij civic-crowdfunding initiatieven worden aangejaagd en beloond om ruimte te geven aan de Doe Het Zelf-overheid. Dit laatste is precies wat de gemeente Amsterdam zojuist heeft bewerkstelligd met de participatie in www.bedrijvenvooramsterdam.nl

Gerelateerde artikelen