times

Nederland op dit moment hét ondernemersland: dit is waarom!

10-05-2017
Nederland is dit jaar het beste land om in te ondernemen. Blogger Martijn Lentz vergeleek relevante data van het verslag van het GEM (Global Entrepeneurship Monitor) en kwam tot de conclusie dat Nederland het beste klimaat heeft voor ondernemers.

Onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijk asset voor de eerste plek in de rangorde. Als we kijken naar de kwaliteit van ondernemersgericht middelbaar- en vervolgonderwijs eindigen we in beide lijsten boven alle 65 landen. Nederland heeft erg goed ontwikkeld digitaal onderwijs en het aantal Engels sprekende Nederlanders ligt erg hoog (72%: ef.nl), zaken die erg bevorderlijk zijn voor een goed ondernemersklimaat.

Sociaal

De ondernemersgeest zit van oudsher in de Hollandse genen; handel is fundamenteel in de geschiedenis van ons land. Ondernemen in Nederland is tegenwoordig ook mede hierdoor relatief gemakkelijk, je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel en je kunt starten. Daarnaast is onze bureaucratie en regelgeving voorspelbaar, bijvoorbeeld wanneer en hoe je aangifte moet doen. Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat Nederlanders relatief gezien een positief beeld hebben over de kansen die ondernemen ze biedt. Ook blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking een carrière als zelfstandig ondernemer als een verstandige keuze ziet. Ook zijn er volgens Letz verbeterpunten: Nederlanders scoren erg laag op gebied van ambitie (plaats 60/65), ook de maatschappelijke status van ‘de ondernemer’ laat te wensen over. Daarnaast twijfelen we naar verhouding veel aan onze ondernemersvaardigheden en capaciteiten (plaats 49).

Hub

Nederland is mede door de ligging een hub voor veel ondernemingen en multinationals. Mede daarom is Nederland nr.1 'connected' land van de wereld. Multinationals zorgen voor 40% van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven, ze zijn goed voor tweederde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80% van de internationale handel in goederen voor hun rekening. Ook in de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven spelen multinationals een hoofdrol. Van de totale omzet wordt 40 procent door buitenlandse multinationals gegenereerd en nog eens een kwart door Nederlandse. Buitenlandse multinationals zorgden in 2013 voor circa de helft van de Nederlandse in- en uitvoer van goederen. Nederlandse multinationals namen een derde van de uitvoer en 30 procent van de invoer voor hun rekening. Dat komt mede door ons belastingstelsel: Nederland is voor multinationals belastingtechnisch erg aantrekkelijk om in te vestigen. Mede hierdoor heeft Nederland een excellente infrastructuur, een potente groep arbeidsgeschikte burgers en een goed ontwikkeld juridisch kader. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit is gebleken dat scale-ups in de periode 2012-2016 voor maar liefst 74.000 nieuwe banen hebben gezorgd. Voor het eerst in 7 jaar is het aantal snel-groeiende ondernemingen toegenomen. Vooral in de sector administratieve en ondersteunende diensten neemt dit aantal snel toe. Dit aantal neemt echter af in de topsectoren, de sectoren die Nederland moeten onderscheiden in de wereldmarkten. Wel worden meer start-ups uiteindelijk ook scale-ups. Eén op de twintig snel-groeiende bedrijven komt voort uit een start-up. De omzetten en het aantal banen is in deze groep meer dan verdubbeld in de afgelopen 3 jaar. De negatieve trend is gekeerd, maar er is meer aandacht nodig voor innovatie en snellere groei van de gevestigde bedrijven.

Financiering

Nederland is één van de vooraanstaande landen in alternatieve financiering. Er zijn bij ons veel mogelijkheden in crowdfunding, businessangel-netwerken en andere manieren van financieren. Verder zijn er veel instanties die start-ups en scale-ups op weg helpen zoals StartupDelta en startupbootcamp. Wat verder bevorderlijk werkt voor onze positie is het Ministerie van Economische Zaken dat met een Actieplan MKB Financiering kwam en recent het landelijke investeringsfonds InvestNL oprichtte. Nederland staat ook bekend om programma’s zoals NLGroeit. Deze helpen ondernemers om aan hun ondernemingsvaardigheden te werken. Programma’s als deze koppelen groeiondernemers aan een mentorennetwerk met succesvolle founders en CEO’s van Nederlandse topondernemingen.

De overheid

Nederland staat in 2016 op de 4e plaats in de ranglijst van meest concurrerende economieën in de wereld. Het is de ambitie van de Rijksoverheid om Nederland in de top 5 te behouden.
Het beleid van de Rijksoverheid voor ondernemers heeft de volgende doelen:
- Versterking van de positie van Nederland in de top 5 van de meest concurrerende economieën ter wereld.
- Stijging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). In 2020 is dit 2,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De Rijksoverheid zorgt er op de volgende manieren voor dat ondernemers een netwerk kunnen opbouwen:
- Handelsmissies naar het buitenland. Met de handelsmissies kan Nederland nieuwe markten in het buitenland openen. De focus ligt hierbij op de opkomende landen, zoals Brazilië en India.
- Ondernemersplein: Dit is het loket van de overheid voor ondernemers. Zij kunnen hier terecht voor diensten van verschillende partijen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (KvK), de Belastingdienst, de RDW of het Centraal bureau voor de Statistiek.
Ook staat Nederland op plek 7 als het gaat om de kwaliteit van het pensioen (usnews.com).


Gerelateerde artikelen