times

Exit-vormen

21-10-2012
Wat zijn de meest voorkomende exitvormen? Er zijn talloze varianten, maar ze komen vrijwel altijd neer op één van de onderstaande mogelijkheden of een combinatie daarvan.

Ondernemer of aandeelhouder neemt aandelen over

Het aandeel van de investeerder wordt overgenomen door de ondernemer, een andere aandeelhouder. Als de aandelen hoog gewaardeerd worden, kan het voor de ondernemer lastig zijn om de koopsom in één keer op tafel te leggen. De transactie kan dan voor een gedeelte gefinancierd worden met uitgestelde en/of gespreide betaling, via een buyoutconstructie.

Overname (of fusie) gehele onderneming

Hiervan is sprake als alle aandeelhouders hun aandelen verkopen aan een derde: een strategische partij, een particuliere koper of een beleggingsinstelling. Bij een fusie worden twee bestaande spelers samengevoegd tot één grotere speler. U ontvangt geen geld, maar aandelen in het grotere nieuwe bedrijf.

Strategische overname

In dit scenario is de koper een bedrijf dat om strategische redenen een overname wil doen. Denk bijvoorbeeld aan een complementair product, specifieke kennis of technologie (IP), toegang tot een bepaalde markt of aanzienlijke synergetische voordelen.

Financiële verkoop

Bij een financiële verkoop is de overnemende partij geïnteresseerd in de cashflow van de onderneming. Het bod is daar dan veelal ook op gebaseerd: een aantal keer EBIT. Dit levert niet dezelfde waardering op voor de aandelen als bij een strategische overname, maar zal in verhouding tot de inbreng bij de start nog altijd een mooi eindresultaat opleveren.

Onderneming koopt aandelen weer terug

Dit wordt ook wel ‘buy back’ genoemd, een situatie waarbij de onderneming zelf de aandelen van de investeerder weer terugkoopt. Dit wordt ook wel omgekeerde emissie genoemd. Omdat de transactie plaatsvindt tussen de onderneming en de investeerder, wordt ‘de markt’ buiten de onderneming niet benaderd.

Andere investeerder neemt aandeel over

Met ‘andere investeerder’ wordt meestal een grotere bedoeld. Denk bijvoorbeeld aan venture-capitalbedrijven die zich richten op het verstrekken van groeikapitaal, meestal in de early-stage- of expansiefase, en in het algemeen veel hogere bedragen inbrengen dan informals. Voordeel voor jou is dat je contant geld ontvangt. Het bedrijf moet wel in een fase zitten met een duidelijke waarde en veel groeipotentie. Exits aan venturecapitalbedrijven gaat vaak wel ten koste van het rendement van de informal.

Beursgang

Een scenario dat in Nederland minder vaak voorkomt, is dat de onderneming aandelen gaat aanbieden op de beurs, meestal kortweg aangeduid met ‘beursgang’ of in het Engels ‘initial public offering’ (IPO) genoemd. Het voordeel voor u is dat de vrije verhandelbaarheid zorgt voor een direct toegankelijke markt: uw aandelen worden ‘liquide’. Ook is het mogelijk (met nadruk: mogelijk) om een goed tot zeer goed rendement te behalen.

Dit is een gedeelte uit het Handboek Informal Investment. Een praktisch boek voor het succesvol investeren in ondernemers, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van investeerders, ondernemers en adviseurs. Kijk op www.handboekinformalinvestment.nl

Bent u op zoek naar investeringsmogelijkheden? Investormatch biedt u de kans om te investeren in zowel startende als groeiende bedrijven. Registreer u en investeer direct in een van onze crowdfundingpitches tegen een rendement van 7% of meer. Meld u vervolgens aan als premium investeerder om ook de participatiepitches te kunnen bekijken.

Direct kosteloos registreren


Gerelateerde artikelen