times

Het businessplan

21-11-2012
Het businessplan laat zien of een ondernemer over alle aspecten heeft nagedacht. Maar waar moet u aan denken bij de evaluatie van een businessplan?

Het beoordelen van het businessplan is een stuk risicomanagement. Enkele vragen die u uzelf (en de ondernemer) zou moeten stellen bij het beoordelen van een businessplan:

Financieel
- Het eerste jaar zal er nog geen winst gemaakt worden. Kan er omzet uit het tweede jaar naar voren worden gehaald? Wat moeten we daarvoor doen?
- Zijn er langlopende of dubieuze crediteuren?
- Zijn er langlopende of dubieuze debiteuren?
- Hoeveel is de onderneming momenteel waard? Waar blijkt dat uit?

Product
- Hoe snel kan het product in productie als je uitgaat van de huidige afspraken met de producent?
- Wat is de grootste zwakte van het huidige prototype?
- Zijn potentiële klanten of leveranciers bereid om mee te investeren?
- Welke certificering moet er nog komen voor het product? Hoe groot is de kans dat dit lukt?

Behoefte
- Is de behoefte door potentiële klanten uitgesproken of is het een eigen inschatting?
- Hoeveel klanten hebben tot nu toe uitgesproken dat ze bereid zijn om te betalen voor het product/de dienst?
- Hoeveel van deze klanten zijn bereid iets te tekenen waarin ze verklaren te willen betalen voor het product/de dienst zodra het bedrijf kan leveren?

Ondernemer en onderneming
- Heeft de ondernemer wel eens gefaald met een bedrijf? Waarom?
- Besteed de ondernemer 100% van z'n tijd aan dit bedrijf of heeft hij nevenactiviteiten? Welke precies?
- Welke activiteiten is de ondernemer van plan zelf uit te voeren in het bedrijf na de investering?
- Hoe zit precies de bv-structuur eruit en welke activiteiten vinden waar plaats?
- Is er steun van vrienden en familie? Waarom wel of waarom niet?

Personeel en partners
- Zijn er contracten voor onbepaalde tijd?
- Wat is de verhouding tussen fulltime, parttime, bijbaan en stagiair?
- Zijn er personeelsleden die niet geschikt zijn?
- Welk kantoor doet de boekhouding en hoe is deze relatie?
- Welke overige partners zijn er en welke verplichtingen zijn er ten opzichte van hen?

Succes en falen
- Welke opschaaluitdagingen zijn er?
- Wat is het ‘doomscenario’?
- Wat is de grootste factor voor het potentieel falen?
- Wie kan de ondernemer vervangen als hij (ernstig) ziek wordt?

Concurrentie
- Hoe gaat de ondernemer om met concurrenten? Hoe blijft hij ze voor?
- Waarom denkt de ondernemer dat er geen concurrenten zijn?

Marketing en communicatie
- Welke conversie gaat het bedrijf behalen bij marketingactiviteiten?
- Doet de ondernemer zelf alle marketing of besteed hij dit intern/extern uit?

Bescherming IP
- Is de oplossing uniek of kan iemand het kopiëren?
- Als iemand het kopieert, hoe blijft het bedrijf dan concurreren?

U gaat op veel onderwerpen nog niet in en op eerdergenoemde vragen hoeft u ook nog niet een uitputtend antwoord te hebben; het geheel is vooral bedoeld om als investeerder een goede indruk te krijgen van het businessplan

Dit is een gedeelte uit het Handboek Informal Investment. Een praktisch boek voor het succesvol investeren in ondernemers, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van investeerders, ondernemers en adviseurs. Kijk op www.handboekinformalinvestment.nl

Bent u op zoek naar investeringsmogelijkheden? Investormatch biedt u de kans om te investeren in zowel startende als groeiende bedrijven. Registreer u en investeer direct in een van onze crowdfundingpitches tegen een rendement van 7% of meer. Meld u vervolgens aan als premium investeerder om ook de participatiepitches te kunnen bekijken.

Direct kosteloos registrerenGerelateerde artikelen