times

Aandeelhoudersovereenkomst

29-05-2011
Hoewel alle afspraken tussen een ondernemer en een investeerder in de participatieovereenkomst staan, is het verstandig om enkele clausules toe te voegen in de aandeelhoudersovereenkomst. Deze extra bepalingen regelen de onderline verhoudingen tussen de aandeelhouders, zoals de de bescherming van de eigen aandelen bij een verkoop van aandelen door een andere aandeelhouder.

Drag along-/come alongclausule

Als tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt besloten dat een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, moeten alle andere aandeelhouders ook verkopen.

Tag along-/take me alongclausule

Als een aandeelhouder (meestal de meerderheidsaandeelhouder) zijn aandelen wil verkopen, mogen andere aandeelhouders hun aandelen volgens dezelfde voorwaarden verkopen. Zo blijft niemand achter.

Texas shoot out-/reciproque aanbiedings-/piggybackclausule

Bij een aanbiedingsplicht moet een aandeelhouder die een bod doet op de aandelen van een andere aandeelhouder, zijn eigen aandelen tegen een zelfde prijs aanbieden. Op deze manier kan er geen oneerlijk bod worden gedaan dat ver onder de werkelijke waarde ligt.

Anti-verwateringsclausule

Wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven, hebben de zittende aandeelhouders het recht om extra aandelen bij te kopen. Zo kunnen zij hun aandelenpercentage op peil houden.

Doorstartregeling

Als er na faillissement een doorstart komt, hebben aandeelhouders opnieuw recht op een aandeel in de onderneming.

Ontslagregeling

Een meerderheidsaandeelhouder (ongeacht ondernemer of investeerder) kan als directielid niet worden ontslagen. Bij aantoonbaar wanbeleid kunnen de andere aandeelhouders wel de raad van advies vragen om een bindend advies uit te brengen. Zelfs de meerderheidsaandeelhouder kan vervolgens ontslagen worden en vervangen door een nieuw directielid.

Dit is een gedeelte uit het boek Hoe vind ik een investeerder? Een praktisch handboek voor het zoeken en vinden van een investeerder, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van ondernemers, investeerders en adviseurs. Kijk op www.hoevindikeeninvesteerder.nl

Heeft u interesse in het starten van een crowdfunding of participatie pitch? Klik op 'Direct financiering aanvragen' of neem telefonisch contact op via 020 - 303 12 41.

Direct financiering aanvragen


Gerelateerde artikelen