times

De waarde van het bedrijf

29-01-2011
Als u heeft berekend wat uw kapitaalbehoefte is, rijst de vraag hoeveel procent van de aandelen u daarvoor in ruil afstaat aan een investeerder. Om tot dat antwoord te komen moet u eerst bepalen wat de waarde van uw bedrijf is. En dat is een van de moeilijkste vragen voor een ondernemer die op zoek is naar risicodragend vermogen.
Helaas bestaat er geen standaard rekenformule waar na het invoeren van een paar getallen een eenduidig cijfer uitrolt. Waardebepaling is geen exacte wetenschap. Daar komt bij dat het waarderen van een bedrijf in de seed- of start-upfase aanzienlijk moeilijker is dan een onderneming in de vroege groei- of groeifase.

Er zijn tal van waarderingsmethoden voor bedrijven. Hieronder geven we de meest toegepaste berekeningen met een korte uitleg waarom deze meestal niet opgaan voor bedrijven in de seed-, start-up-, vroege groei- of groeifase.

Discounted cashflow

Berekening: De waarde wordt berekend op basis van de toekomstige (vrije) kasstroom.
Bezwaar: De kasstroom wordt berekend mét het geld van de investeerder, dus die cashflow is ook zijn verdienste. Daarnaast is het discountpercentage bij startende ondernemingen zo hoog (circa 90 procent) dat kasstromen in de toekomst geen enkele waarde hebben (bij 90 procent discount is een euro over een jaar verdiend nu slechts tien eurocent waard).

Intrinsieke waarde/boekwaarde

Berekening: Alle bezittingen verminderd met de schulden (eigen vermogen).
Bezwaar: De intrinsieke waarde zegt slechts iets over de waarde van de bezittingen, maar niet over de toekomstige potentie om met deze middelen geld te verdienen.

Rentabiliteitswaarde

Berekening: De 'normale' winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst gedeeld door het vereiste rendement op het eigen vermogen.
Bezwaar: Bij startende bedrijven zijn weinig tot geen financieel historische gegevens, plus het feit dat deze waarderingsmethode ervan uitgaat dat de winst tot in de eeuwigheid dezelfde waarde aanneemt, terwijl groei juist het doel is van de ondernemer en de investeerder.

Factoren die de waarde beïnvloeden

Het waarderen van een bedrijf is afhankelijk van een variëteit van factoren. Niet alleen het product op zich, maar ook de marktpotentie, de kwaliteiten van de ondernemer, de levensvatbaarheid van het concept, de schaalbaarheid van het businessidee, de intellectuele eigendommen, de kwaliteit van de klanten, de omvang van de concurrenten, het aantal potentiële kopers, het sentiment op de markt voor beursgangen, het aantal vereiste financieringsrondes, de toestand van de branche, de levensfase waarin het bedrijf verkeert, et cetera.

Hoewel ondernemers zich bij het waarderen van hun bedrijf vaak richten op de toekomstige geldstromen, kijken investeerders verder dan het lucratieve businessidee. Kapitaalverschaffers hanteren bij de waardebepaling meestal een combinatie van het werk dat al is verricht door de ondernemer in het bedrijf (zijn totale inbreng) en de potentie van het bedrijf.

Dit is een gedeelte uit het boek Hoe vind ik een investeerder? Een praktisch handboek voor het zoeken en vinden van een investeerder, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van ondernemers, investeerders en adviseurs. Kijk op www.hoevindikeeninvesteerder.nl

Heeft u interesse in het starten van een crowdfunding of "Informal Investing" pitch? Klik op 'Direct financiering aanvragen' of neem telefonisch contact op via 020 - 303 12 41.

Direct financiering aanvragen

Gerelateerde artikelen