times

De kapitaalbehoefte

29-05-2011
Om te bepalen wat uw kapitaalbehoefte is, maakt u gebruik van enkele financiële projecties die in uw businessplan horen te staan. Hoewel in sommige ondernemingsplannen zelfs meer dan vijf jaar vooruit wordt gekeken, zijn veel business angels al tevreden met een financiële planning voor de volgende 12 tot 18 maanden. Want in de praktijk blijkt het nauwelijks mogelijk om voor de periode daarna nog realistische cijfers te produceren.
Investeerders willen in ieder geval voor de komende 18 maanden drie gedetailleerde begrotingen zien: een exploitatiebegroting, een cashflow- of liquiditeitsbegroting en een investeringsbegroting. Aanvullend is het handig als u er ook een (openings-)balans en een winst-en-verliesrekening aan toevoegt.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een soort winst-en-verliesrekening waarin u de verwachte omzet en kosten (variabel en vaste) onder elkaar zet. Deze begroting geeft u snel inzicht in wanneer en hoeveel omzet u denkt binnen te halen (excl. BTW), welke kosten u verwacht te maken en wat het brutobedrijfsresultaat is in de geplande periode.

In 4 stappen naar uw exploitatiebegroting:
  • Stap 1: Bepaal uw verwachte omzet (producten of uren x tarief, excl. BTW)
  • Stap 2: Bepaal de variabele kosten (inkoopkosten en alle productiegerelateerde kosten)
  • Stap 3: Bepaal de vaste kosten (huur, salaris, computers, etc.)
  • Stap 4: Het bedrag dat u overhoudt is het brutobedrijfsresultaat

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een kasstroomoverzicht waarin u een indicatie geeft hoeveel geld u ontvangt en uitgeeft. U ziet met de liquiditeitsbegroting (incl. BTW) wanneer u hoeveel geld in kas heeft en eventueel tekort komt (liquiditeitsprobleem). Het geeft u inzicht in hoeveel geld u nodig heeft om het bedrijf te laten draaien. Dit wordt ook wel het werkkapitaal van het bedrijf genoemd.

In 3 stappen naar uw liquiditeitsbegroting:
  • Stap 1: Bepaal uw beginsaldo
  • Stap 2: Zet op een rij welke inkomsten en uitgaven u in elke periode verwacht
  • Stap 3: Het verschil tussen beginsaldo en de mutaties is uw kasoverschot of -tekort

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting geeft een overzicht van alle investeringen die u van plan bent te doen aan het begin van uw bedrijf of project in combinatie met een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven die daarbij horen.

Dit is een gedeelte uit het boek Hoe vind ik een investeerder? Een praktisch handboek voor het zoeken en vinden van een investeerder, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van ondernemers, investeerders en adviseurs. Kijk op www.hoevindikeeninvesteerder.nl

Heeft u interesse in het starten van een crowdfunding of "Informal Investing" pitch? Klik op 'Direct financiering aanvragen' of neem telefonisch contact op via 020 - 303 12 41.

Direct financiering aanvragen

Gerelateerde artikelen