times

Bronnen van risicokapitaal

29-05-2011
Als u risicokapitaal zoekt, kunt u zich wenden tot diverse partijen. Hieronder bespreken we de belangrijkste verschaffers van risicokapitaal en geven we kort aan wat de voor- en nadelen zijn.

Vrienden en familie (investeringen <30.000 euro)

Vrienden en familie vormen de belangrijkste bron van risicodragend vermogen buiten uzelf. Zij kunnen u vooral in de beginfase (voorbereiding, startfase) het vertrouwen geven en uw plannen steunen. De bedragen gaan meestal de 30.000 euro nauwelijks te boven en hebben doorgaans de vorm van een persoonlijke lening zonder onderpand of aandelenruil.

Voordelen
+ Makkelijk te vinden
+ Er is al een vertrouwensband
+ Fiscaal aftrekbaar

Nadelen
- Kleine bedragen
- Onervaren, onzekere investeerder
- Gevaar verstoorde vriendschap/familierelatie

Informal investors (investeringen 50.000 - 500.000 euro)

Wie meer kapitaal nodig heeft, komt uit bij particuliere investeerders (ook wel business angels of informal investors genoemd). Over het algemeen zijn dit vermogende ex-ondernemers die hun geld hebben verdiend met de (gedeeltelijke) verkoop van hun bedrijf. Ze worden mede-eigenaar door een gedeelte van de aandelen te kopen of door het verschaffen van een achtergestelde lening (vaak ook een combinatie van beide).

Voordelen
+ Leveren ook kennis en netwerk
+ Laten de ondernemer ondernemen
+ Lange tijdshorizon

Nadelen
- Moeilijk te vinden
- Persoonlijke klik belangrijk
- Hoge rendementsverwachting

Seedfondsen (investeringen 50.000 - 500.000 euro)

Seedfondsen komen voort uit de regeling Seed-faciliteit van TechnoPartner (een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie). Deze regeling is in het leven geroepen om de onderkant van de risicokapitaalmarkt te stimuleren voor technostarters en creatieve starters.
De inleg van de betrokken investeerders (vooral participatiemaatschappijen) wordt voor vijftig procent, met een maximum van vier miljoen euro, aangevuld door TechnoPartner. Deelnemende investeerders kunnen op deze wijze onderling én met TechnoPartner de financiële risico’s beperken.

Voordelen
+ Helpen graag starters
+ Financieren ook ontwikkeling
+ Hebben lange adem

Nadelen
- Lang besluitvormingstraject
- Kans op veel bemoeiens
- Relatief duur geld

Participatiemaatschappijen (investeringen 500.000 - 20.000.000 euro)

Een participatiemaatschappij (ook wel venture capitalist of private equity genoemd) heeft veel meer geld ter beschikking voor investeringen dan informal investors. Een paar honderd miljoen euro per fonds is de regel. Er zijn zo'n 150 participatiemaatschappijen in Nederland, waarvan er ongeveer zestig zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Voordelen
+ Veel expertise en geld
+ Professionele houding
+ Internationale netwerken

Nadelen
- Mijden risicovolle starters
- Meer rapportage, minder begeleiding
- Relatief duur geld

Super informals (investeringen 2.000.000 - 50.000.000 euro)

Super informals zijn grote particuliere beleggers die over veel meer geld beschikken dan de gemiddelde informal investor. Het zijn met name rijke (ex-)ondernemers die ook in de Quote 500 te vinden zijn. Vaak hebben deze ondernemers, net als veel rijke ondernemersfamilies in Nederland, hun eigen investeringsmaatschappij opgezet.
Door het grote vermogen dat ze beheren hebben deze super informals weinig tijd voor begeleiding van de ondernemer. Om toch grip op de situatie te houden, hebben ze bij voorkeur een controlerend belang (vaak de meerderheid) in de onderneming.

Voordelen
+ Groot vermogen
+ Kunnen snel handelen
+ Professionele houding

Nadelen
- Moeilijk te benaderen
- Stellen hoge eisen
- Willen een meerderheidsbelang

De beurs (15.000.000 - 500.000.000 euro)

De AEX is van origine bedoeld om bedrijven in de gelegenheid te stellen nieuw geld op te halen bij beleggers. Tegenwoordig wordt de beurs vooral gebruikt voor de secundaire handel. Pogingen om via Alternext de beurs aantrekkelijker te maken voor kleine en middelgrote bedrijven zijn in Nederland nog geen succes. Een alternatief is de in 2008 opgerichte Nederlands Participatie Exchange (NPEX), die inmiddels al wel de eerste MKB-bedrijven aan groeikapitaal heeft geholpen.

Voordelen
+ Aandelen goed verhandelbaar
+ Veel geld beschikbaar
+ Goed voor naamsbekendheid

Nadelen
- Beperkt toegankelijk
- Hoge introductiekosten
- Grote communicatiedruk

Dit is een gedeelte uit het boek Hoe vind ik een investeerder? Een praktisch handboek voor het zoeken en vinden van een investeerder, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van ondernemers, investeerders en adviseurs. Kijk op www.hoevindikeeninvesteerder.nl

Heeft u interesse in het starten van een crowdfunding of "Informal Investing" pitch? Klik op 'Direct financiering aanvragen' of neem telefonisch contact op via 020 - 303 12 41.

Direct financiering aanvragen

Gerelateerde artikelen