times

De verschillende methoden om een bedrijf te waarderen

23-05-2018
Wanneer een investeerder in een bedrijf wil investeren of een bedrijf gaat overnemen moet er een waardering bepaald worden. Het waarderen van een bedrijf kan op verschillende manieren, maar is niet altijd even makkelijk.
Het waarderen van een bedrijf in de startfase of vroege groeifase is vaak lastig omdat het bedrijf nog amper (historische) cijfers beschikbaar heeft om waarderingsmethoden op toe te passen. Bij investeringen in deze fase zal de waardering veelal gebaseerd zijn op onderhandelingen tussen ondernemer en investeerder met betrekking tot marktpotentie, schaalbaarheid van het idee, kwaliteiten en kennis van het ondernemersteam, eventuele intellectuele eigendommen, waarderingen van soortgelijke bedrijven etc.

Een bedrijf dat al enkele jaren bestaat kan op verschillende manieren gewaardeerd worden. We hebben vier methoden uitgewerkt in afzonderlijke artikelen, welke via de betreffende link zijn te bereiken.

Discounted Cash Flow methode

De Discounted Cash Flow methode is een zeer bekende en veelgebruikte waarderingsmethode bij participaties en overnames. Deze methode is gebaseerd op prognoses van de toekomstige vrije kasstromen van het bedrijf. Deze toekomstige kasstromen worden met een discount rate verdisconteerd tot een huidige waarde. Hoe hoger de discount rate, des te hoger zijn de risico’s van het project.

EBITDA Multiple methode

De EBITDA Multiple methode is gebaseerd op de winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen. De EBITDA wordt vermenigvuldigd met een multiple die de investeerder en ondernemer zijn overeengekomen. Deze multiple kan voor verschillende bedrijven variëren van 3 tot 20, maar zal voor MKB-bedrijven over het algemeen kleiner dan 10 zijn.

Revenue Multiple methode

De Revenue Multiple methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt wanneer het bedrijf verlieslatend is maar wel een interessante omzetontwikkeling heeft. Deze methode wordt vaak in aanvulling gebruikt op methoden zoals de EBITDA multiple methode. De multiple waarmee de omzet vermenigvuldigd wordt bij deze methode varieert veelal tussen 0.50 en 3 en wordt door ondernemer en investeerder samen bepaald.

Book Value methode

De Book Value methode is redelijk eenvoudig en wordt het minst gebruikt van de vier methode die in dit artikel kort toegelicht worden. Toch is het in sommige gevallen een bruikbare methode om de waarde van een bedrijf (mede) te bepalen.
Bij deze methode wordt de boekwaarde van het eigen vermogen van een onderneming vermenigvuldigt met een multiple. Deze multiple varieert doorgaans van 1 tot 5 en wordt bepaald op basis van sector onderzoek en waarderingen van vergelijkbare bedrijven.

Gerelateerde artikelen