times

De Book Value Multiple Methode

14-08-2017
De Book Value Multiple Methode is een redelijk eenvoudige waarderingstechniek die doorgaans niet vaak wordt gebruikt. Toch is het in sommige gevallen een bruikbare methode om de waarde van een bedrijf (mede) te bepalen.

Multiple

Om de waarde te berekenen wordt de boekwaarde van het eigen vermogen van een onderneming worden genomen. Deze wordt vermenigvuldigd met een multiple. Om tot de juiste waarde van de multiple te komen is het nodig om onderzoek te doen binnen de relevante sector en vergelijkbare bedrijven te bestuderen. DE multiple varieert doorgaans van 1 tot 5.

Waardering

In onderstaand voorbeeld is vanuit een jaarrekening het eigen vermogen van de afgelopen twee boekjaren bekend en gewogen. Het meest recente jaar wordt zwaarder gewogen dan het daarop voorgaande jaar. Tegen een multiple op het eigen vermogen van 3 komt de totale waarde van het bedrijf neer op € 5.800.000.Gebruik

Het gebruik van deze methode is handig in bepaalde situaties. In sommige industrieën hebben bedrijven een balans die zwaar belast is met vaste activa als bijvoorbeeld machines en andere apparatuur. Omdat het eigen vermogen als startpunt wordt genomen voor deze waarderingsmethode houdt het rekening met het evenwicht tussen de activa en het vreemd vermogen waarmee de activa gefinancierd zijn.

Sommige overnamepartijen zoeken specifiek naar bedrijven die worden gewaardeerd rond de boekwaarde. Bedrijven die worden verkocht tegen een lage multiple op het eigen vermogen. Dit is doorgaans wanneer een industrie in moeilijk weer zit of wanneer de economie minder draait. Sommige beursgenoteerde bedrijven noteerden in de crisis van 2009 een lagere market cap dan de boekwaarde. Ook kan het zijn dat waarde van de activa in de boeken lager is dan ze in de realiteit opleveren, waardoor het eigen vermogen in de werkelijkheid veel hoger zou moeten zijn dan de boekwaarde aangeeft. Soms is dit een buitenkans voor een partij op zoek naar overnames.

Gerelateerde artikelen