times

Waar kijken investeerders naar in een bedrijfsplan?

16-06-2016
De meeste investeerders zien het lezen van een bedrijfsplan als de eerste stap in de investeringsbeslissing. Alhoewel bedrijfsplannen om vele verschillende redenen worden geschreven zit er bijna altijd een financieringscomponent aan vast. Het is als het ware een toegangskaart tot financiering en vaak de eerste en enige kans om financierende partijen te overtuigen.
Voorbeeld nodig? Download hier het Investormatch template voor een bedrijfsplan.

Wanneer een bedrijfsplan wordt geschreven is het dus goed om na te denken over welke type investeerder wordt benaderd. Om de vraag in de titel te beantwoorden wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende investeerders die zijn aangesloten bij het netwerk van Investormatch. We verdelen de investeerders in drie groepen: business Angels, participatiesmaatschappijen en crowdfunders.

Voor het gemak gaan we er vanuit dat Business Angels en participatiemaatschappijen investeren met als doel om aandelen te vergaren en crowdfunders een lening willen verstrekken (1). Dit is een belangrijk verschil omdat deze partijen hele andere belangen hebben bij het welvaren van het bedrijf. Een stuk aandelen betekent een stuk eigendom en dat betekent een stuk winstdeling. Hoe beter het bedrijf presteert, hoe meer het aandeel waard wordt en de kans groter op een winstuitkering. Bij het verstrekken van een lening gaat het er bij de verstrekker van de lening voornamelijk om dat het uitgeleende geld plus de rente binnen de afgesproken termijn wordt afbetaald. Of dit gebeurt vanuit een bedrijf dat net het hoofd boven water weet te houden of een bedrijf dat floreert, maakt in essentie niet uit voor de investeerder.

In vergelijking met crowdfunders zullen Business Angels en participatiemaatschappijen meedelen in het succes van de onderneming. Omdat de investering (bij aandelen) als eigen vermogen op de balans van de onderneming komt te staan wordt de investering volledig blootgesteld aan de risico’s van faillissement. Verder kan de investering bij onvoldoende groei van de onderneming illiquide raken (2). Schaalbaarheid is dan ook vaak het sleutelwoord als het gaat om investeren via aandelen. Het betekent dat Business Angels en participatiemaatschappijen vaak een grotere nadruk leggen op het belang van het team achter het bedrijf. “Eerst de vent en dan de tent” is in deze een veel gehoorde uitspraak om te benadrukken dat primair wordt gekeken naar de kenmerken en het track-record van het management. In essentie moet er een team staan dat een bedrijf kan laten groeien.

Er zijn ook een aantal wezenlijke verschillen in de manier waarop deze twee partijen kijken naar een bedrijfsplan. Dit heeft voornamelijk te maken met de fase waarin het bedrijf zit en de mate van professionaliteit van de investerende partij. Business Angels hebben een beperkte dealflow en daarom minder mogelijkheden om marktrisico te bepalen. Ze hebben daarnaast minder middelen ter beschikking om marktgegevens te verzamelen en te analyseren. De contracten tussen management en Business Angels zijn vaak simpeler opgesteld dan de contracten met participatiemaatschappijen. Hierdoor zal een Business Angel meer bezorgd zijn over hoe hij de controle kan uitoefenen en hij heeft door ervaring, vaak opgedaan uit ondernemerschap, het idee dat hij de markt goed kan inschatten. Er wordt door participatiemaatschappijen op een zeer professionele manier gekeken naar de markt, externe risico’s, concurrentie en de mate waarin differentiatie mogelijk is. Contractueel regelen participatiemaatschappijen het vaak net iets beter. Tot slot investeren participatiemaatschappijen vaak met grotere bedragen en in bedrijven die al in een verdere fase zijn. Beslissingen kunnen daardoor makkelijker met een (financieel) trackrecord beargumenteerd worden.

Leningen die verstrekt worden via crowdfunding worden op een andere manier beoordeeld. Daarom is het van belang dat er andere zaken worden benadrukt in het bedrijfsplan wanneer het gaat om een lening (3). De analyse zal sterker gepaard gaan met financiële afwegingen gebaseerd op marges, kasstroomprognoses, solvabiliteitsratio’s, asset management ratio’s en in grote mate de geboden zekerheden. Zeker bij jonge bedrijven waar de financiële ratio’s nog weinig waarde hebben door een beperkte (financiële) trackrecord zal een extra nadruk gelegd worden op de geboden zekerheden. Bij vrijwel alle platforms is Nederland is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de lening. Daarom zijn zekerheden in privé, naast andere borgstellingen vaak erg belangrijk om te benoemen.

Financiering is maatwerk en elke business case is anders. Een bedrijfsplan wordt geschreven om een business case inzichtelijk te maken. Omdat de financiering een essentieel onderdeel is van de business case is het belangrijk om te bedenken welke financier geschikt is voor een onderneming en de fase waarin de onderneming zich bevindt. Ga voor het schrijven van een bedrijfsplan goed na welke partij geschikt is voor jouw bedrijf en pas het bedrijfsplan daar op aan.

1. Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Sommige Business Angels verstrekken ook leningen en we merken dat steeds meer Business Angels ook beginnen te crowdfunden. Via crowdfunding een aandeel nemen in een bedrijf kan ook, al zijn alle projecten bij Investormatch vooralsnog leningen.
2. Wanneer er geen mogelijkheid is om de aandelen over te dragen aan een andere partij zijn de aandelen illiquide. Een groeiend bedrijf met veel potentie heeft de mogelijkheid om overgenomen te worden door een andere partij. Op de beurs zijn aandelen vrij verhandelbaar en dus zeer liquide. Investering in jonge bedrijven waarvan de aandelen illiquide zijn, brengt per definitie een hoog risico met zich mee.
3. Bij Investormatch zien de crowdfunders niet direct een bedrijfsplan maar een online pitch. Daarnaast wordt aan de pitch een zogeheten 2-pager toegevoegd waarin de propositie in een pdf-bestand is samengevat. Beide worden geschreven aan de hand van het bedrijfsplan dat door de ondernemer aan Investormatch is aangeleverd.

Voorbeeld nodig? Download hier het Investormatch template voor een bedrijfsplan.

Door: Jeroen Snellen


Gerelateerde artikelen