times

De verschillende financieringsfasen

30-10-2015
Bij het spreken met ondernemers die op zoek zijn naar geld, horen wij nog wel eens de stelling dat financiers pas bereid zijn te investeren als er al geld op de bank staat. Het bekende ‘geef een paraplu als de zon schijntā€¦’. Bij het doorvragen blijkt vaak dat de ondernemer gesproken heeft met een financier die nooit zal investeren in de fase waarin de ondernemer zich bevindt.
Een verkeerde match. Weliswaar ontmoeten op dat moment vraag (de ondernemer heeft geld nodig) en aanbod (de financier heeft liquiditeit) elkaar, maar is er geen sprake van een markt. Domweg omdat het aanbod en de vraag zich in een andere fase van de bedrijfslevenscyclus bevinden. Er zal dan nooit een match plaatsvinden.Bovenstaand schema geeft een aardig inzicht in deze fasen en geeft een houvast bij het bepalen van de financiers welke je moet benaderen in een bepaalde fase.

In dit schema staan de business angels redelijk vroeg ingetekend, zo rondom de prototype-fase. Inderdaad zijn er business angels die al bereid zijn te investeren in deze fase, maar er is een duidelijke trend dat deze investeerders naar rechts opschuiven (of daar al zijn).

Eigenlijk zie je het hele aanbod aan financiering opschuiven naar rechts. Business angels verwachten steeds meer dat er al klanten zijn en dat er al omzet gemaakt wordt. Daar valt zeker wat voor te zeggen, want het risico neemt af. Ook andere soorten financiering schuiven op naar een latere fase.

Aan de linkerkant zal een gat vallen dat kan worden opgevuld door sommige vormen van crowdfunding (bijvoorbeeld voorverkoop).

Auteur: Bernd Mintjes


Gerelateerde artikelen