times

Investeringsmaatschappij

Investeringsmaatschappij is een soort investeerder die met andermans geld investeert in veelbelovende bedrijven. Een investeringsmaatschappij beheert het vermogen van bijvoorbeeld grote particuliere beleggers en beleggingsfondsen, waarmee ze concrete afspraken maken over te behalen rendement, doelgroepen, selectiecriteria en besluitvor­ming. Hierdoor worden risico’s zoveel mogelijk vermeden en wordt op zeker gespeeld. Een investeringsmaatschappij is doorgaans niet geïnteresseerd in starters, maar vooral in snelle groeiers, reorganisaties of bedrijfsovernames, meestal in de vorm van een management buy-in (MBI) of management buy-out (MBO).

Voor ondernemers op zoek naar risicokapitaal voor zijn bedrijf heeft een investeringsmaatschappij zowel voor- als nadelen. De voordelen van een investeringsmaatschappij zijn dat er veel expertise en geld is, een professionele houding en een internationaal netwerk. De nadelen van een investeringsmaatschappij zijn dat ze risicovolle starters mijden, veel rapportages verwachten en minder begeleiding geven en de investering relatief duur geld is.

Investeringsmaatschappij

Naast een gewone investeringsmaatschappij zijn er in Nederland ook vijf fondsen met een bijzondere doel­stelling. Deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) stimuleren de bedrijvigheid in hun regio. Qua profiel en voor- en nadelen komen ze grotendeels overeen met een reguliere investeringsmaatschappij. Grootste verschil is dat de investeringsbeslissingen niet altijd alleen op zake­lijke gronden worden genomen, maar ook politiek worden gestuurd (stimuleren regionale economie en werkgelegen­heid).

De rol van een investeringsmaatschappij

Iedere investeerder beheert zijn investering op een andere manier. Daarbij is het contrast in betrokkenheid het grootst tussen een investeringsmaatschappij en een informal investor. De mate waarin een investeerder zich bemoeit met uw bedrijf onderscheidt zich voornamelijk op vier vlakken: aandacht, focus, tijd en emotie.
 • Investeringsmaatschappij: de aandacht
  De begeleiding van een investeringsmaatschappij is meer op afstand, omdat ze meerdere investeringen doen met andermans geld.
 • Investeringsmaatschappij: de focus
  De focus voor een investeringsmaatschappij ligt hoofd­zakelijk op het strategische, organisatorische en financiële vlak.
 • Investeringsmaatschappij: de tijd
  De tijd die een investeringsmaatschappij besteedt aan de investeringen is beperkt tot maximaal een paar uur per week.
 • Investeringsmaatschappij: de emotie
  Het gevoel van een investeringsmaatschappij speelt geen enkele rol, vanwege de zakelijke kijk op de investering.
Of een investeerder veel of weinig betrokken wil zijn bij een bedrijf waarin hij investeert: een goede kapitaalverschaffer heeft er geen enkel belang bij om op de stoel van de ondernemer te gaan zitten. Zowel een investeringsmaatschappij als een informal investor verwacht zonder meer dat de ondernemer de kar trekt, onvermoei­baar de boer op gaat om het product of de dienst te promoten en daarnaast alle andere operationele problemen oplost. Daar kan een investeringsmaatschappij en informal investor de ondernemer wel bij helpen en ondersteunen, maar het is de ondernemer die uiteindelijk de beoogde groei waar moet maken.

Bent u als ondernemer op zoek naar investeerders? Investormatch heeft direct contact met een groot aantal investeringsmaatschappijen. Doe een financieringsaanvraag en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Direct financiering aanvragen