times

Investeringsfonds

Investeringsfonds is een speciaal opgezette pot waar diverse investeerders en beleggers (particuliere beleggers, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen) geld in kunnen stoppen, dat geïnvesteerd gaat worden in bedrijven. Door in te stappen bij een investeringsfonds hoopt de investeerder een behoorlijk rendement op zijn investering te behalen. Dit rendement is niet afhankelijk van een investering in een bedrijf, maar het fonds als geheel.

De grootte van een investeringsfonds kan liggen tussen een paar ton tot meer dan 100 miljoen euro, afhankelijk van de partij die het investeringsfonds opzet. Voor ondernemers in de start- of groeifase op zoek naar risicokapitaal ligt de grootste kans bij een investeringsfonds opgericht door een groep van informal investors of een participatiemaatschappij/investeringsmaatschappij.

Het investeringsfonds

Een investeringsfonds wordt meestal opgezet door een groep van informal investors of een participatiemaatschappij/investeringsmaatschappij.

Investeringsfonds door informal investors
De meest vergaande en geformaliseerde variant van sa­menwerking is die waarbij een groep informal investors met elkaar een eigen investeringsfonds vormt. Bij zo’n investe­ringsfonds wordt meestal bij meerderheid van stemmen be­slist of er wel of niet (collectief) wordt geïnvesteerd in een aangeboden propositie. Vervolgens wordt per participatie vanuit het investeringsfonds een vaste contactpersoon voor de ondernemer aangewezen en neemt iemand uit het netwerk plaats in de raad van commissarissen of raad van advies.

Voor een ondernemer is het belangrijk om te beseffen dat het werken met een groep van informal investors in een investeringsfonds voor- en nadelen met zich meebrengt. Aan de ene kant zijn de financiële mogelijkheden van een groep een stuk groter - zeker als een ondernemer meer dan 250.000 euro nodig heeft - en kan een ondernemer een professionelere (minder opportunistische) benadering verwachten dan bij een individuele business angel. Aan de andere kant duurt de beslissing van een investeringsfonds meestal langer en gaat er - zeker als meerdere investeerders niet op een lijn zitten - veel tijd verloren met vergaderingen en onderling overleg.

Investeringsfonds door participatiemaatschappij/investeringsmaatschappij
Een participatiemaatschappij/investeringsmaatschappij zet een investeringsfonds van meestal enkele miljoenen euro’s. Soms is zo’n investeringsfonds niet toegankelijk voor beleggers, maar alleen voor informal investors die een minimaal bedrag in moeten leggen. Voordeel voor zo’n informal investor is dat hij meerdere participaties kan doen zonder dat het hem veel tijd kost. In een investeringsfonds kunnen zowel actieve als minder actieve business angels terecht. Wanneer er een investering in een bedrijf uit het investeringsfonds komt, wordt er vaak een informal investor uit het fonds naar voren geschoven die de ondernemer gaat begeleiden, uitgezocht op basis van bijvoorbeeld ervaring in de branche, regio of ondernemingsfase.

Bij een investeringsfonds opgezet door een participatiemaatschappij/investeringsmaatschappij staat een fondsmanager aan het hoofd. Dat betekent niet dat deze persoon een volledige beslissingsbevoegdheid heeft; dit gaat in overleg met de directie en/of raad van commissarissen van het investeringsfonds, bestaande uit personen die ook in het investeringsfonds investeren.

In het investeringsfonds wordt het risico zoveel mogelijk gespreid door te investeren in diverse bedrijven uit diverse sectoren. Nadat het investeringsbedrag is uitgezet in een aantal ondernemingen, moet het investeringsfonds in totaliteit waardevermeerdering opleveren voor de investeerders.

TechFund One
TechFund One is het investeringsfonds van Investormatch en De Breed & Partners. Met dit fonds willen wij technologische bedrijven met een kansrijke innovatie van groeikapitaal voorzien. Zowel hardware- als softwarebedrijven kunnen een financieringsaanvraag tussen EUR 100.000 en EUR 250.000 indienen bij TechFund One. Business cases die voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals schaalbaarheid en een IP worden vervolgens gefinancierd in samenwerking met het netwerk van Investormatch.

Bent u als ondernemer op zoek naar investeerders? Doe een financieringsaanvraag en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Direct financiering aanvragen