times

4 vormen van crowdfunding

Crowdfunding is een groeiend fenomeen in zowel binnen- als buitenland. Het wordt een steeds gangbaardere manier van het financieren van een project of onderneming. Bij crowdfunding investeren veel investeerders (de crowd) een relatief klein bedrag in een bedrijf. Hiermee delen zij het risico. In ruil voor het financieren wil de crowd een rendement maken. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het type funding. Welke typen zijn er, en welke type is geschikt voor jouw onderneming?

Donation

Bij donation-based wordt gezocht naar geldschieters die hun geld doneren voor een bepaald doel. De investeerder krijgt geen beloning voor het geboden bedrag. Bij donation-based gaat het er de investeerder met name om dat het doel wordt bereikt. De investering wordt vaak gedaan vanuit filantropische overwegingen of om een bepaald doel te sponsoren.

Reward

Binnen deze vorm van crowdfunding krijgen geldschieters een niet-financiële beloning voor hun investering. Het kan gaan om een kaartje voor een theatervoorstelling die in de maak is, of het kopen van een product voordat het in productie gaat. Deze vorm wordt ook wel “solution-crowdfunding” genoemd.

Debt

Debt crowdfunding is een vorm van crowdfunding waarbij individuen of bedrijven geld kunnen lenen van een groep mensen die samen de lening verstrekken. Normaliter wordt een lening vaak verstrekt door de bank. Bij debt crowdfunding lenen investeerders aan een onderneming en krijgen vervolgens rente. In het ideale geval gebeurt dit tegen een lagere rente dan bij de bank. Debt crowdfunding functioneert als een bedrijfslening waarbij de rente direct aan een grote groep investeerders wordt betaald. De betalingsstructuur wordt verzorgd door het crowdfundingplatform.

Equity

Equity crowdfunding (ook wel crowdinvesting genoemd) is een vorm van crowdfunding waarbij investeerders aandelen krijgen in ruil voor hun investering. De verwachting is dat er in de toekomst dividend zal worden uitgekeerd of dat de aandelen tegen een hogere waardering verkocht kunnen worden.

Elk van deze vormen van crowdfunding hebben een verschillende aard. Donation of reward crowdfunding zijn goede manieren om de kracht van een idee te testen en om naamsbekendheid te vergroten, terwijl er ook kapitaal wordt binnengehaald. Bij debt en equity crowdfunding ligt de focus meer op het financiële aspect.

Door Jeroen Snellen

Bent u als ondernemer op zoek naar een lening? Wellicht dat crowdfunding voor u een goede optie is. Doe een financieringsaanvraag bij Investormatch en wij helpen u zo spoedig mogelijk verder.

Direct financiering aanvragen